W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr : XLVIII/584/22
uchwała nr XLVIII/584/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożonego przez osobę fizyczną dnia 14 listopada 2022 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/583/22
uchwała nr XLVIII/583/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/582/22
uchwała nr XLVIII/582/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na I półrocze 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/581/22
uchwała nr XLVIII/581/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2023-2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/580/22
uchwała nr XLVIII/580/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/579/22
uchwała nr XLVIII/579/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2039
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/578/22
uchwała nr XLVIII/578/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/577/22
uchwała nr XLVIII/577/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku i ich planu finansowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVIII/576/22
uchwała nr XLVIII/576/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/575/22
uchwała nr XLVII/575/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji TINK TANK – GENESIS POLONIAE z dnia 22 października 2022 r. dotyczącej uroczystego uczczenia setnej rocznicy uchwalenia Polskiej Republikańskiej Konstytucji
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/574/22
uchwała nr XLVII/574/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 3 października 2022 r. w sprawie wypowiedzi Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/573/22
uchwała nr XLVII/573/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku osoby fizycznej z dnia 3 października 2022 r. w sprawie udzielenia informacji w jaki sposób mieszkaniec może realizować wobec Rady Miejskiej Cieszyna prawo wynikające z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/572/22
uchwała nr XLVII/572/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku spółki Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu z dnia 5 października 2022 r. w sprawie zwolnienia/obniżenia stawek w podatku od nieruchomości dla działalności związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/571/22
uchwała nr XLVII/571/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2022–2039
zmieniająca uchwałę nr XXXV/435/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/570/22
uchwała nr XLVII/570/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2022 rok
zmieniająca uchwałę nr XXXV/434/21,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/569/22
uchwała nr XLVII/569/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/568/22
uchwała nr XLVII/568/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
status uchwały obowiązująca
Uwagi Rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.96.2023 z dnia 26 stycznia 2023 stwierdzono nieważność uchwały w części
uchwała nr : XLVII/567/22
uchwała nr XLVII/567/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/566/22
uchwała nr XLVII/566/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej w rozliczeniu kosztów jednorazowego przewozu niepełnosprawnych dzieci i uczniów do jednostek i placówek oświatowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : XLVII/565/22
uchwała nr XLVII/565/22
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/499/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków i szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn
zmieniająca uchwałę nr XLVII/499/18,
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr NPII.4131.1.1042.2022 z dnia 30.12.2022 r. stwierdził nieważność Uchwały, w części określonej w § 1 pkt 4 uchwały jako sprzecznej z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.)