W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXII/265/20
uchwała nr XXII/265/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca z dnia 14 września 2020 roku na Dyrektora Przedszkola Nr 20 w Cieszynie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/264/20
uchwała nr XXII/264/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/263/20
uchwała nr XXII/263/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/262/20
uchwała nr XXII/262/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/261/20
uchwała nr XXII/261/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2021 wysokości stawek podatku od nieruchomości
zmieniona przez XXIII/271/20
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/260/20
uchwała nr XXII/260/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2020-2021 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/259/20
uchwała nr XXII/259/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/258/20
uchwała nr XXII/258/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/257/20
uchwała nr XXII/257/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021
uchwała nr: XXII/256/20
uchwała nr XXII/256/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/255/20
uchwała nr XXI/255/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyjęcia stanowiska w związku z informacją o planowanym zamknięciu Browaru Zamkowego Cieszyn w Cieszynie
uchwała nr: XXI/254/20
uchwała nr XXI/254/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/253/20
uchwała nr XXI/253/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020,
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/252/20
uchwała nr XXI/252/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
Status uchwały Uchylona
uchwała nr: XXI/251/20
uchwała nr XXI/251/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/250/20
uchwała nr XXI/250/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/249/20
uchwała nr XXI/249/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przyznania Lauru „Srebrnej Cieszynianki 2020”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/248/20
uchwała nr XX/248/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/228/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku INBAP Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców, którzy są właścicielami obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2.000 m2 za II i III kwartał 2020 r. i przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/247/20
uchwała nr XX/247/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/227/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku TAURON Dystrybucja S.A. o podjęcie uchwały wprowadzającej zwolnienia z podatku od nieruchomości lub przedłużającej terminy płatności rat podatku od nieruchomości, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i przekazania wniosku do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/246/20
uchwała nr XX/246/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie petycji Pani Renaty Sutor z dnia 31 maja 2020 roku w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/245/20
uchwała nr XX/245/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2020–2035
zmieniająca uchwałę nr XIV/149/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/244/20
uchwała nr XX/244/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
zmieniająca uchwałę nr XIV/148/19
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/243/20
uchwała nr XX/243/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie murowanych miejsc grzebalnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/242/20
uchwała nr XX/242/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XX/241/20
uchwała nr XX/241/20
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi plakatowania oraz zasad korzystania z tablic, słupów ogłoszeniowych oraz wiat przystankowych na terenie miasta Cieszyna
Status uchwały Obowiązująca