W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XIV/151/19
uchwała nr XIV/151/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku
uchwała nr: XIV/150/19
uchwała nr XIV/150/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na I półrocze 2020 roku
uchwała nr: XIV/149/19
uchwała nr XIV/149/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2020-2033
uchwała nr: XIV/148/19
uchwała nr XIV/148/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2020
uchwała nr: XIV/147/19
uchwała nr XIV/147/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031
zmieniająca uchwałę nr III/23/18,
uchwała nr: XIV/146/19
uchwała nr XIV/146/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok
zmieniająca uchwałę nr III/22/18,
uchwała nr: XIII/145/19
uchwała nr XIII/145/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wezwania do odstąpienia od realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego – szczepienia przeciw HPV
uchwała nr: XIII/144/19
uchwała nr XIII/144/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031
zmieniająca uchwałę nr III/23/18,
uchwała nr: XIII/143/19
uchwała nr XIII/143/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok
zmieniająca uchwałę nr III/22/18,
status uchwały uchylona
uchwała nr: XIII/142/19
uchwała nr XIII/142/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
uchwała nr: XIII/141/19
uchwała nr XIII/141/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia na rok 2020 wysokości stawek podatku od nieruchomości
uchwała nr: XIII/140/19
uchwała nr XIII/140/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie
zmieniająca uchwałę nr XLIV/461/18,
uchwała nr: XIII/139/19
uchwała nr XIII/139/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/460/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo-rekreacyjnych funkcjonujących przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Cieszynie
uchwała nr: XIII/138/19
uchwała nr XIII/138/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały NR XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie
uchwała nr: XIII/137/19
uchwała nr XIII/137/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków
status uchwały uchylona
Uwagi Uchylona uchwałą nr XLIII/510/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2022 r.
uchwała nr: XII/136/19
uchwała nr XII/136/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych w latach 2019-2020 na potrzeby ochrony przyrody, polegających na zabiegach pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody
uchwała nr: XIII/135/19
uchwała nr XIII/135/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr LIX/422/98 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie określenia stopy oprocentowania rat rocznych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi częściami gruntu
uchwała nr: XIII/134/19
uchwała nr XIII/134/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C miasta Cieszyna, obejmującego częściowo tereny: Bobrka, Liburnii i Pastwisk
uchwała nr: XIII/133/19
uchwała nr XIII/133/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Cieszyna obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane
status uchwały obowiązująca
Uwagi Wojewoda Śląski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IFIII.4131.3.1.2019 z dnia 07.01.2020 r. stwierdził nieważność Uchwały w części § 29 załącznika Nr 1 do uchwały, w zakresie słów: "wskazane w ust.3"
uchwała nr: XII/132/19
uchwała nr XII/132/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
uchwała nr: XII/131/19
uchwała nr XII/131/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Cieszyna na lata 2019–2031
zmieniająca uchwałę nr III/23/18,
uchwała nr: XII/130/19
uchwała nr XII/130/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2019 rok
zmieniająca uchwałę nr III/22/18,
uchwała nr: XII/129/19
uchwała nr XII/129/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych
uchwała nr: XII/128/19
uchwała nr XII/128/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
uchwała nr: XII/127/19
uchwała nr XII/127/19
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie programu pn. "Cieszyńska Karta Dużej Rodziny"
zmieniająca uchwałę nr XV/122/15,