W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXI/740/24
uchwała nr LXI/740/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie w wyborach uzupełniających
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/739/24
uchwała nr LXI/739/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2043
zmieniająca uchwałę nr LIX/718/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/738/24
uchwała nr LXI/738/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr LIX/717/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/737/24
uchwała nr LXI/737/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie powołania Skarbnika Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXI/736/24
uchwała nr LXI/736/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Cieszyna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/735/24
uchwała nr LX/735/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/734/24
uchwała nr LX/734/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Cieszyna na lata 2024–2043
zmieniająca uchwałę nr LIX/718/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/733/24
uchwała nr LX/733/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok
zmieniająca uchwałę nr LIX/717/23,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/732/24
uchwała nr LX/732/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
zmieniająca uchwałę nr XLV/533/22,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/731/24
uchwała nr LX/731/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/730/24
uchwała nr LX/730/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
zmieniająca uchwałę nr XXIX/302/13,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/729/24
uchwała nr LX/729/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu
zmieniająca uchwałę nr XV/130/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/728/24
uchwała nr LX/728/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/727/24
uchwała nr LX/727/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie" w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/726/24
uchwała nr LX/726/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/725/24
uchwała nr LX/725/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. na lata 2024 – 2027"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/724/24
uchwała nr LX/724/24
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2024 – 2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VIII/20/24
uchwała nr VIII/20/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie podjęcia uchwały intencyjnej o współpracy z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VIII/19/24
uchwała nr VIII/19/24
jakiego organu Młodzieżowa Rada Miejska Cieszyna
z dnia
w sprawie podjęcia deklaracji współpracy na rzecz aktywizacji środowiska akademickiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 18/III/24
uchwała nr 18/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie skierowania do Burmistrza wniosku o zmianę zasad zwrotu  członkowi Rady kosztów związanych z reprezentowaniem  Rady w zorganizowanym wydarzeniu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 17/III/24
uchwała nr 17/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Cieszyńskiej Rady Seniorów za rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 16/III/24
uchwała nr 16/III/24
jakiego organu Cieszyńskiej Rady Seniorów
z dnia
w sprawie przyjęcia Planu Pracy Cieszyńskiej Rady Seniorów na 2024 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/723/23
uchwała nr LIX/723/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie wniosku osoby fizycznej z dnia 22 października 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w przedmiocie zakazu wykorzystania górotworów pod powierzchnią gminy dla magazynowania sprężonego CO2 wraz z domieszkami
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/722/23
uchwała nr LIX/722/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/721/23
uchwała nr LIX/721/23
jakiego organu Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Cieszyna na I półrocze 2024 roku
status uchwały obowiązująca