W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Remont i przebudowa ul. Zamkowej w Cieszynie wraz z budową małego tarasu widokowego w ramach projektu pn.:„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Remont i przebudowa ul. Zamkowej w Cieszynie wraz z budową małego tarasu widokowego w ramach projektu pn.:„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy 4/ZP/DIUD/2023
Zamawiający Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia Zamówienie o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 zł netto a niższej niż progi unijne
Termin składania ofert
Sposób składania ofert przez formularz ofertowy dostępny na portalu ezamówienia
rozstrzygnięcie

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zawiadamiamy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu podstawowego, którego przedmiotem jest remont i przebudowa ul. Zamkowej w Cieszynie wraz z budową małego tarasu widokowego w ramach projektu pn.:„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”. Zamawiający wybrał, jako najkorzystniejszą, ofertę nr 1 złożoną przez Wtórbet Sp z o.o. ul. Piekarska 86/17, 43 - 300 Bielsko - Biała. 


Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 17.03.2023 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji, którego przedmiotem jest remont i przebudowa ul. Zamkowej w Cieszynie wraz z budową małego tarasu widokowego w ramach projektu pn.:„Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki”. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00115463/01 i wraz z Specyfikacją Warunków Zamówienia zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert upłynął 17.03.2023 r. o godz. 11:00:00. Do upływu tego terminu złożono dwie oferty. Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. Komisja przetargowa na podstawie złożonych do oferty oświadczeń stwierdziła, że Wykonawca Wtórbet Sp z o.o. ul. Piekarska 86/17, 43 - 300 Bielsko - Biała  nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymał największą liczbę punktów, a zatem można temu Wykonawcy udzielić zamówienia. 


Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:

 art. 239 ust. 1 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c36a0a52-b80f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

Powiadom znajomego