Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP
NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Cieszynie ul. Mickiewicza 13

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Cieszynie ul. Mickiewicza 13

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy 001

zamawiający Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa Powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
wybrano najkorzystniejszą ofertę

Treść

DYREKTOR DOMU SPOKOJNEJ STAROŚCI
43-400 Cieszyn, ul. Mickiewicza 13

tel/fax (0-33) 858-04-22, 858-02-39 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczajacej 60.000 EUR na: "Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Cieszynie ul. Mickiewicza 13".

1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, na pisemny wniosek zainteresowanego, można odebrać w siedzibie Zamawiającego - Cieszyn, ul. Mickiewicza 13, Cena: 0 zł.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług polegających na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla mieszkańców DSS. Zadaniem Wykonawcy będzie przygotowanie posiłków dla 55 mieszkańców DSS na bazie istniejącej kuchni Zamawiającego oraz ich wydanie mieszkańcom Domu zgodnie z harmonogramem. Posiłki główne (śniadanie, obiad i kolacja) muszą być wydawane przez czas minimum dwóch godzin. W ramach oferowanej usługi i bez dodatkowego naliczania opłat, Wykonawca zobowiązany będzie również:
· dwa razy w roku (Boże Narodzenie, Wielkanoc) przygotować “świąteczny jadłospis” zgodnie z lokalnymi tradycjami kulinarnymi;
· raz w miesiącu przygotować dla mieszkańców poczęstunek w związku ze wspólną imprezą urodzinową.

4. Harmonogram wydawania posiłków:
Śniadanie 8:30
II śniadanie 10:30
Obiad 13:00
Podwieczorek 16:00
Kolacja 18:00
Wspólny słownik zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.10.00-6, 55.32.00.00-9.

5. Wymagany okres realizacji zamówienia - 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający następujące warunki:
· nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), oraz spełnią warunki dodatkowe:
a)Potwierdzą stosownym oświadczeniem, iż zapoznali się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, oraz że przyjmują je bez zastrzeżeń.
b) Dokonają wizji lokalnej najpóźniej na 14 dni przed terminem złożenia ofert.
c) Zagwarantują, że przygotowywane posiłki będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi w szczególności diet stosowanych przez Zamawiającego oraz sezonowością na rynku artykułów spożywczych.
d) Oferują nie krótszy niż 14 dni termin płatności za wykonaną usługę.
e) Przedstawią dowód wniesienia wadium.
7. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł. Wadium można wpłacać
przelewem do banku na konto depozytowe: ING Bank Śląski S.A. O/Cieszyn
nr 74 1050 1083 1000 0022 6983 9490 w terminie składania ofert.
8. Termin składania ofert upływa 16.06.2005r o godz. 1200. Kopertę z ofertą oznaczoną: "Przetarg nieograniczony – Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w Cieszynie ul. Mickiewicza 13" – nie otwierać przed 16.06.2005 r. godz. 1200 należy złożyć w sekretariacie DSS – pokój 102A.
9. Otwarcie ofert odbędzie się w DSS Cieszyn, ul. Mickiewicza 13, pok. nr 001A dnia 16.06.2005 r.
o godz. 1230.

10. Kryterium oceny oferty i jej waga: cena oferty - 100 %
11. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni i upływa 15.08.2005 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij