W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Wyszukiwarka konsultacji

Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/475/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Cieszyn oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat
Zarządzenie nr 0050.276.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 23.05.2024
Data zakończenia konsultacji 06.06.2024
Status konsultacji trwające
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/694/23 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie
Zarządzenie nr 0050.261.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 14.05.2024
Data zakończenia konsultacji 27.05.2024
Status konsultacji trwające
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za postój pojazdów samochodowych poza Strefą Płatnego Parkowania
Zarządzenie nr 0050.233.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 07.05.2024
Data zakończenia konsultacji 22.05.2024
Status konsultacji trwające
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu zmiany uchwały Nr XLIII/459/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości
Zarządzenie nr 0050.236.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 07.05.2024
Data zakończenia konsultacji 21.05.2024
Status konsultacji trwające
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/568/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających Gminie Cieszyn i jej jednostkom organizacyjnym, mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Zarządzenie nr 0050.206.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 29.04.2024
Data zakończenia konsultacji 13.05.2024
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 16.05.2024
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Teleopieka w Gminie Cieszyn"
Zarządzenie nr 0050.129.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 06.03.2024
Data zakończenia konsultacji 20.03.2024
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 10.04.2024
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2024 roku
Zarządzenie nr 0050.98.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 22.02.2024
Data zakończenia konsultacji 06.03.2024
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 07.03.2024
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług
Zarządzenie nr 0050.25.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 11.01.2024
Data zakończenia konsultacji 24.01.2024
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 12.02.2024
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna
Zarządzenie nr 0050.23.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 10.01.2024
Data zakończenia konsultacji 24.01.2024
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 25.01.2024
Numer:
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie" w 2024 roku
Zarządzenie nr 0050.17.2024
Rodzaj konsultacji konsultacje z mieszkańcami
Data rozpoczęcia konsultacji 09.01.2024
Data zakończenia konsultacji 22.01.2024
Status konsultacji zakończone z raportem
Data utworzenia raportu 24.01.2024