W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.427.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 26.08.2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie
Zarządzenie nr 0050.427.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 11.08.2021
Data zakończenia konsultacji 25.08.2021
Status konsultacji zakończone z raportem

Treść

Zarządzenie Nr 0050.427.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejski Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472),

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
  1. zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
  2. zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, lub sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4,
 3. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 sierpnia 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 25 sierpnia 2021 roku.
 4. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do Zarządzenia i umieszczam na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie a informacja o prowadzonych konsultacjach publikowana będzie w Wiadomościach Ratuszowych oraz tablicy informacyjnej Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 2

Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały, o którym mowa w §1 w składzie:

 1. Przewodniczący
  • Beata Sobik - Z-ca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie,
 2. Członkowie:
  • Joanna Długokęcka - pracownik Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.
  • Łukasz Foltyn - pracownik Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

RAPORT O WYNIKACH
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.427.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 sierpnia 2021 roku zgodnie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3472),

Cel konsultacji: celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od dnia 11sierpnia 2021 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

 1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacji na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl
 2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Kancelarii Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnione do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 3 ust. 5 przytoczonej powyżej Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejski Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje uważa się za ważne.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w kształcie skierowanym pod konsultacje.

Cieszyn, dnia 26 sierpnia 2021 roku

Podpisali

Członkowie Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały

 1. Joanna Długokęcka
  Pracownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie
 2. Łukasz Foltyn
  Pracownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane