W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.192.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Data utworzenia raportu 27.04.2021
W sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Zarządzenie nr 0050.192.2021
Rodzaj konsultacji konsultacje z organizacjami pozarządowymi
Data rozpoczęcia konsultacji 12.04.2021
Data zakończenia konsultacji 26.04.2021
Status konsultacji zakończone z raportem

Treść

Zarządzenie Nr 0050.192.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 kwietnia 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
 2. Wyznaczam 12 kwietnia 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 26 kwietnia 2021 r. jako dzień ich zakończenia.
 3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informacja o prowadzonych konsultacjach publikowana będzie w Wiadomościach Ratuszowych.

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:
  1. Helena Smolarz - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie,
  2. dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oddelegowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w pracach Zespołu.
 2. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Helenę Smolarz.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Krzysztof Kasztura
 
I Z-ca Burmistrza Miasta

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.192.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 kwietnia 2021 roku.

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaś ich tryb określony został w Uchwale Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nadzór nad przebiegiem konsultacji sprawował Zespół powołany Zarządzeniem Nr 1010.20.2021 Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie z dnia 21 kwietnia 2021 roku.

W ramach konsultacji, w okresie od 12 kwietnia 2021 roku do 26 kwietnia 2021 roku, opinie można było zgłaszać w formie pisemnej:

 • poprzez złożenie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1,
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl.

W okresie tym projekt uchwały dostępny był:

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie ww. projektu uchwały.

Zgodnie z par. 3 ust. 4 załącznika do Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.

Cieszyn, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Członkowie Zespołu ds. konsultacji:

Helena Smolarz - Przewodniczący Zespołu
Aleksandra Gandzel
Paulina Pilarz

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane