Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego zamówienia znajdują się w załącznikach

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załacznik nr 2 - oświadczenia wstępne
załącznik nr 3 - grupa kapitałowa
załacznik nr 4 - wzór umowy
PB - Architektura
Przedmiar i Specyfikacje
PW - SAP
Ekspertyza
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia 1 do SIWZ