W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwały - kadencja 2014-2016

XML

Uchwała nr 11/2016

Uchwała Nr 11/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie

Uchwała nr 10/2016

Uchwała Nr 10/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Cieszyn

Uchwała nr 7/2016

Uchwała Nr 7/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie

Uchwała nr 9/2016

Uchwała Nr 9/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2016-2018

Uchwała nr 8/2016

Uchwała Nr 8/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/25/98 z dnia 17 grudnia 1998 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 1/98 Zarządu Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 1998 roku w sprawie ograniczenia sprzedaży oraz...

Uchwała nr 6/2016

Uchwała Nr 6/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie: przyjęcia Sprawozdania z pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 5/2016

Uchwała Nr 5/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie: zaopiniowania Gminnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa - "Bezpieczny Cieszyn" na lata 2016-2020

Uchwała nr 4/2016

Uchwała Nr 4/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 17 lutego 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w roku 2016

Uchwała nr 3/2016

Uchwała Nr 3/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/103/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z...

Uchwała nr 2/2016

Uchwała Nr 2/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemem Alkoholowym w Bielsku-Białej

Uchwała nr 1/2016

Uchwała Nr 1/2016 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 13 stycznia 2016 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie"

Uchwała nr 7/2015

Uchwała Nr 7/2015 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie: Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2014-2016

Uchwała nr 6/2015

Uchwała Nr 6/2015 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 16 października 2015 roku w sprawie: zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2016

Uchwała nr 5/2015

Uchwała Nr 5/2015 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 16 października 2015 roku w sprawie: zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2016

Uchwała nr 4/2015

Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 16 października 2015 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VII/54/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do...

Uchwała nr 3/2015

Uchwała Nr 3/2015 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie: zaopiniowania Programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Cieszyna na lata 2015-2017

Uchwała nr 1/GRDPP/2015

Uchwała Nr 1/GRDPP/2015 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 13.01.2015 roku w sprawie: powołania Zespołów Roboczych GRDPPwC

Uchwała nr 03/2014

Uchwala Nr 03/2014 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyboru sekretarza Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2014-2016

Uchwała nr 02/2014

Uchwała Nr 02/2014 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2014-2016

Uchwała nr 01/2014

Uchwala Nr 01/2014 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 14 sierpnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2014-2016

Uchwała nr 6/2014

Uchwała Nr 6/2014 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2014-2016

Uchwała nr 5/2014

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: zaopiniowania Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2015

Uchwała nr 4/2014

Uchwała Nr 4/2014 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 8 września 2014 roku w sprawie: zaopiniowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2015