Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zarządzenie nr 0050.583.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Zarządzenie Nr 0050.583.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 5 września 2018 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn
z zakresu polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2018 -
wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. u. z 2018 r. , poz. 994 z późno zm.), art. 11 ust. 1 oraz 2, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 450 z późno zm.) i Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXVIII/369/17 z dnia
26 października 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na
rok 2018.

§1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2018
z zakresu polityki społecznej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób
potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia i przyznaję dotację Stowarzyszeniu
Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 76.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy
złotych 00/1 00), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§2

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem, zamieszczam w dniu 5 września 2018 roku na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej www.um.cieszyn.pl.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij