W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Pożyczki 2018
Burmistrz Miasta Cieszyna
zawiadamia

o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki.


Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek na remonty obiektów zabytkowych, ustalonym w dniu 27.03.2017r. Zarządzeniem Nr 0050.202.2017, można składać wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek do dnia 31.01.2018r. O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków jest opublikowana na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zakładka Zabytki. Wniosek może złożyć właściciel obiektu, nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej oraz nie posiadający zaległości wobec Gminy Cieszyn z tytułu podatków lub opłat.
Wykaz załączników do wniosku o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek znajduje się na druku wniosku. Do wniosku należy dołączyć kserokopię  pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych,  których dotyczy wniosek o pożyczkę, na które Starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu.
Na pożyczki udzielane w 2018r. przeznaczona w budżecie Miasta jest kwota 50 000zł. W terminie miesiąca od dnia zakończenia zbierania wniosków podjęta zostanie decyzja o udzieleniu pożyczki
i jej wysokości.  W pierwszej kolejności pożyczki są udzielane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków.  Po przyznaniu pożyczki z Pożyczkobiorcą spisywana jest stosowna umowa.
Wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę faktury (faktur) za zakupione materiały lub wykonane roboty związane z  remontem.
Druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Cieszynie, Rynek 1, w Biurze Obsługi Klientów (hol główny, parter) lub w Wydziale Strategii
i Rozwoju Miasta (pok. 216, II piętro, telefon kontaktowy 33 4794260 p. K. Guziur, 33 4794258
p. A. Syrokosz) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, www.bip.um.cieszyn.pl – zakładka Zabytki.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane