W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Informacja Burmistrza Miasta Cieszyna o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych

Burmistrz Miasta Cieszyna

Cieszyn, dnia 12 stycznia 2015 r.Burmistrza Miasta Cieszyna

informuje


o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki.


Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek na remonty obiektów zabytkowych, ustalonym w dniu 12 stycznia 2015 r. zarządzeniem Nr 0050.42.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r., zainteresowani mogą składać wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek do dnia 31.01.2015 r. O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Gminna ewidencja zabytków jest opublikowana stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zakładka Zabytki.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, na które Starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu. Pożyczek udziela się w ramach kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie Miasta. Pożyczki są nieoprocentowane. Burmistrz Miasta w terminie do końca lutego 2015 roku podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki i jej wysokości, powiadamiając wnioskodawców o przyznaniu pożyczek. W pierwszej kolejności pożyczki są udzielane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Po przyznaniu pożyczki z Pożyczkobiorcą spisywana jest stosowna umowa. W przypadku gdy osoby lub podmioty, którym przyznano pożyczki, nie przystąpią do zawarcia umów do końca czerwca danego roku, środki przeznaczone na te pożyczki mogą być przeznaczone na zwiększenie kwoty przyznanych pożyczek, na które zostały zawarte umowy. Wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę faktur za zakupione materiały lub wykonane roboty związane z remontem.

Druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie Rynek 1, w Punkcie Obsługi Mieszkańców (hol główny, parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 216, II piętro, telefon kontaktowy 33 4794260 p. K. Guziur) oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, www.um.cieszyn.pl - zakładka Zabytki.

Burmistrz Miasta Cieszyna

mgr Ryszard Macura

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane