W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020

Burmistrz Miasta Cieszyna
zawiadamia

o możliwości składania wniosków o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki

Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek na remonty obiektów zabytkowych, ustalonym w dniu 27.03.2017r. Zarządzeniem Nr 0050.202.2017, można składać wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek do dnia 31.01.2020r. O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków jest opublikowana na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie, zakładka Zabytki. Wniosek może złożyć właściciel obiektu, nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej oraz nie posiadający zaległości wobec Gminy Cieszyn z tytułu podatków lub opłat.

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek znajduje się na druku wniosku. Do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych, których dotyczy wniosek o pożyczkę, na które Starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu.

Na pożyczki udzielane w 2020r. przeznaczona w budżecie Miasta jest kwota 50 000zł. W terminie miesiąca od dnia zakończenia zbierania wniosków podjęta zostanie decyzja o udzieleniu pożyczki i jej wysokości. W pierwszej kolejności pożyczki są udzielane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Po przyznaniu pożyczki z Pożyczkobiorcą spisywana jest stosowna umowa.
Wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę faktury (faktur) za zakupione materiały lub wykonane roboty związane z remontem.

Druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w Biurze Obsługi Klientów (hol główny, parter) lub w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta (pok. 216, II piętro, telefon kontaktowy 33 479 42 58 p. A. Syrokosz) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, www.bip.um.cieszyn.pl – zakładka Nasze Miasto, dział Zabytki.

Załączniki

Powiadom znajomego