W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprostowanie Burmistrza Miasta Cieszyna w zakresie obszaru podlegającego wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA
       Burmistrza Miasta Cieszyna
w zakresie obszaru podlegającego wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


W dniu 12 lutego 2021 r. Burmistrz Miasta Cieszyna działając na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/153/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka, zmienionej uchwałą Nr XVI/167/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie zmiany załącznika graficznego, ogłosił o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie działek 10/1, 10/2, 9/2, obr. 66.

Informuję, że obszar podlegający wyłożeniu obejmuje również fragment działki 9/12, obr. 66 nie wymienionej w ogłoszeniu z dnia 12 lutego 2021r.

W związku z powyższym okres wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wydłuża się do 26 marca 2021 r. na dzień 22 marca 2021 r. na godzinę 15.00 wyznacza się termin II dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Udział osobisty w dyskusji lub poprzez wideokonferencję możliwy jest po uprzedniej rejestracji na adres mailowy: planowanie@um.cieszyn.pl w terminie do 19 marca 2021 r.

Wydłużeniu ulega również termin składania uwag, który wyznacza się do 9 kwietnia 2021 r.

Sposób udostępnienia projektu planu do publicznego wglądu, jak również szczegóły przeprowadzenia dyskusji publicznej, a także informacja o możliwości składania uwag zamieszczone zostały w ogłoszeniu z dnia 12 lutego 2021 r., które jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Zagospodarowania Przestrzenne → Bieżące Informacje.

Klauzula informacyjna dla osoby biorącej udział w procedurze planistycznej związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. przetwarzania danych osobowych jest również dostępna w w/w ogłoszeniu.

 
                                                                      Z up. Burmistrza Miasta Cieszyn
                                                                                    Przemysław Major
                                                                                II Z-ca Burmistrza Miasta

Powiadom znajomego