W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu 25 września 2020 r, w Urzędzie Miejskim w Cieszynie

przez Jolantę Trojan - Kraszewską głównego specjalistę ds. planowania
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póź. zm.) w dniu 16 września 2020 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka.

 1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
 2. Głos w dyskusji zabrali:
  1. Pan Michał Lapczyk, Cieszyn, [...]
  2. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  3. Zagadnienia poruszone w dyskusji: możliwości zabudowy nieruchomości przeznaczonej w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zieleń rekreacyjną oraz dalsze kroki procedury planistycznej, a także prawdopodobny termin wejścia w życie miejscowego planu.
  4. Dawid Kamola, Cieszyn, [...]
  5. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  6. Zagadnienia poruszone w dyskusji: co stanowiło podstawę do przeznaczenia w projekcie planu działki 10/2 i 10/1 w rejonie ul. Szarotka 50A na tereny rolne, skoro Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego daje możliwość wyznaczenia terenów zieleni rekreacyjnej, o którą wnioskowały w swoim drugim wystąpieniu właścicielki nieruchomości.
  7. Kazimierz Brudny, Cieszyn, [...]
  8. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  9. Zagadnienia poruszone w dyskusji: możliwość realizacji drogi bocznej Szarotka (w projekcie planu oznaczonej jako droga wewnętrzna 7KDW) w terenie sąsiadującym z przedmiotową drogą, tj. na terenach leśnych położonych w sąsiedniej gminie - Gminie Hażlach.
  10. Małgorzata Wróblewska, Cieszyn, [...]
  11. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  12. Zagadnienia poruszone w dyskusji: możliwość realizacji drogi bocznej Szarotka (w projekcie planu oznaczonej jako droga wewnętrzna 7KDW) o szerszych parametrach oraz liniach rozgraniczających, aniżeli zostało to przedstawione w projekcie planu, mając na uwadze przepisy przeciwpożarowe.
  13. Michał Pilch, Cieszyn, [...]
  14. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  15. Zagadnienia poruszone w dyskusji: możliwość zakończenia drogi wewnętrznej (bocznej Szarotka) szerszym placem manewrowym, tak aby w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi oznaczonej jako 7KDW znalazł się fragment istniejącej już drogi. Kolejnym tematem poruszanym w dyskusji było poszerzenie terenu 1RM przeznaczonego pod zabudowę siedliskową.
  16. Monika Wojtas, Cieszyn, [...]
  17. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  18. Zagadnienia poruszone w dyskusji: możliwość zakończenia drogi wewnętrznej (bocznej Szarotka) szerszym placem manewrowym, tak aby w liniach rozgraniczających pasa drogowego drogi oznaczonej jako 7KDW znalazł się fragment istniejącej już drogi.
  19. Bogusław Bielesz, Cieszyn, [...]
  20. (imię, nazwisko, nazwa, organ, adres)
  21. Zagadnienia poruszone w dyskusji: możliwość przeznaczenia całej nieruchomości stanowiącej własność zainteresowanego (ul. Katowicka 70) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 3. Ustalenia z dyskusji:
 4. Każde zastrzeżenie do ustaleń zawartych w projekcie planu powinno mieć formę pisemną, jako indywidualna uwaga co do przedstawionych w projekcie planu rozwiązań, którą można składać w nieprzekraczalnym terminie do 9 października 2020 r.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 1. dla burmistrza miasta;
 2. do dokumentacji planistycznej;
 3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Cieszyn, dnia 25 września 2020 r.

 
Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Przemysław Major
 
II Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego