W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C, obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Burmistrza Miasta Cieszyna

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C, obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk

     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2010 r. Nr 130 poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXVIII/276/04 z dnia 30 września 2004r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C, obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25 lipca 2014 r. do 25 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 23, II piętro w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30 , w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie pok. 13, I piętro o godz. 15.00.
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Cieszyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2014 r.
Burmistrz Miasta
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Powiadom znajomego