Urząd Miejski w Cieszynie

 

Rynek 1, 
43-400 Cieszyn

 

tel.: (+48) 33 479 42 00  //  fax: (+48) 33 479 43 03

 

E-mail: urzad@um.cieszyn.pl
Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP): /u390efc0tm/SEKAP 


NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011


Opłata od posiadania psów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść


1. Nazwa:

 Opłata od posiadania psów
 
2. Opis ogólny:

Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego                po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym istniały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku opłaty.
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w  terminie  14 dni      od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów.

Zwolnienia ustawowe:

Dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - z tytułu posiadania jednego psa;

Dla osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

Dla podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 
Z uchwały: - dla posiadaczy psów, które zostały poddane wszczepieniu mikrochipa
identyfikacyjnego – pod warunkiem udokumentowania tego faktu wpisem do bazy danych zwierząt oznakowanych elektronicznie
Stawki opłaty w wysokości 40,00 zł rocznie od każdego posiadanego psa.
Stawka opłaty w wysokości 20,00 zł rocznie od każdego posiadanego psa dla:
a) emerytów i rencistów, którzy nie przekroczyli 65 roku życia, pod warunkiem, że renta          lub emerytura stanowią jedyne źródło ich przychodów,
b) osób, które do dnia 31 marca roku podatkowego były bezrobotne, pod warunkiem złożenia organie podatkowym zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzającego fakt bycia bezrobotnym.

Opłata płatna w połowie stawki jest wówczas, gdy wejście w posiadanie psa nastąpiło po dniu 30 czerwca danego roku.


3. Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz.U. 2017 r. poz. 1785)
Uchwała Nr XXVII/265/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania, poboru i terminów płatności.
 
 
4. Wymagane dokumenty:
 
 
 
5. Terminy i sposób załatwienia sprawy:
 
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w terminie 14 dni     od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów.

 
6. Miejsce i sposób składania dokumentów:
 
Prawidłowo wypełnione dokumenty należy składać bezpośrednio na biurze podawczym Urzędu Miejskiego ul. Rynek 1 w Cieszynie (budynek Ratusza).
 
 
7. Tryb odwoławczy:
 
 
8. Opłaty:
 
Opłata od posiadania psa jest płatna w terminie do 31 marca roku podatkowego.

9. Załączniki:
 
W przypadku ubiegania się o zwolnienie z opłaty lub ulgi podatnik obowiązany jest złożyć    wraz ze zgłoszeniem:
 
Kserokopię legitymacji emerytalno-rentowej
Potwierdzenie rejestracji psa w bazie zwierząt zachipowanych - wydruk
Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna
 
10. Uwagi:
 
Obowiązek podatkowy oraz wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej.
 
 
11. Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności:
 
Szczegółowe informacje udzielane są w Referacie Podatków, Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Cieszynie ul. Srebrna 2, pokój nr 9, pokój nr 11.
Tel. 33 4794286, 33 4794283
 
 
 
12. Załączniki aktywne:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij