W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 11 grudnia 2023 roku do dnia 12 stycznia 2024 roku

OR-I.0057.1.2024

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 11 grudnia 2023 roku
do dnia 12 stycznia 2024 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy:
  1. lokal mieszkalny nr 26 położony na II piętrze budynku, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki o łącznej pow. 41,89 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/10 obr. 52 o pow. 584 m2 w 4189/169501 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.708.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 9 położony na II piętrze budynku, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, łazienki oraz kuchni o łącznej pow. 46,12 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/30 obr. 52 o pow. 354 m2 w 1/18 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.709.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku, składający się kuchni, łazienki, trzech pokoi oraz ustępu o łącznej pow. 63,80 m2 i piwnicy o pow. 5,33 m2 wraz z udziałem do działki nr 96/2 obr. 45 o pow. 382 m2 w 6913/53901 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 40% (Zarządzenie nr 0050.710.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch przedpokoi, trzech pokoi, łazienki oraz kuchni o łącznej pow. 58,98 m2 i piwnicy o pow. 9,50 m2 wraz z udziałem do działki nr 86/1 obr. 43 o pow. 229 m2 w 6848/33475 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 70% (Zarządzenie Nr 0050.6.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku).
 2. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
  1. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 16 położony w budynku przy ul. Górnej 17 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4605/110654 części (Zarządzenie Nr 0050.727.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  2. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 10 położony w budynku przy ul. Morcinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3766/312144 części (Zarządzenie Nr 0050.731.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  3. najmu na czas oznaczony - do dnia 30 kwietnia 2025 r., w drodze przetargu nieograniczonego, a obejmujący 4 części działki nr 23/2 obr. 42 położonej przy ul. Kiedronia w Cieszynie o pow. 12,5 m2 z przeznaczeniem na miejsca parkingowe (Zarządzenie Nr 0050.7.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku),
  4. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 41 położony w budynku przy ul. Tysiąclecia 9 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3372/169501 części (Zarządzenie Nr 0050.9.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  5. do zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy Pl. Św. Krzyża 1 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 10491/156791 części (Zarządzenie Nr 0050.10.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  6. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ul. Przykopa 4 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 7170/43600 części (Zarządzenie Nr 0050.11.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  7. oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze bezprzetargowej, a obejmujący część działki nr 9/6 obr. 61 o pow. 148 m2 położonej przy Al. Łyska 20 i ul. Żeromskiego z przeznaczeniem na garaż zlokalizowany na terenie nieruchomości oraz dojście i dojazd do budynku (Zarządzenie Nr 0050.15.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku).
 3. Ogłoszono ustny przetarg:
  1. nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w budynku przy ul. Limanowskiego 1 w Cieszynie, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, ustępu o łącznej pow. 59,06 m2 i piwnicy o pow. 6,72 m2 wraz z udziałem do działki nr 1 obr. 44 o pow. 315 m2 w 6578/93001 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.728.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  2. ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Cieszynie przy ul. Pięknej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96 obr. 22 o pow. 0,0399 ha (Zarządzenie Nr 0050.729.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku).
 4. Ustanowiono na rzecz Energetyki Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Mostowej 2 służebność przesyłu odpowiadającą biegowi urządzeń przesyłowych zaznaczonych na mapie, biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.730.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr:
  1. 0050.668.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zarządzenie Nr 0050.761.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku),
  2. 0050.567.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 października 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (Zarządzenie Nr 0050.12.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  3. 0050.676.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (Zarządzenie nr 0050.13.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  4. 0050.675.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (Zarządzenie Nr 0050.14.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

Powołano komisję do dokonania końcowego odbioru zadań ujętych w umowie nr ZPIF.272.22.2023 z dn. 04.05.2023 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Zabezpieczenia i stabilizacji kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap II i umowie nr ZPIF.272.30.2023 z dn. 24.07.2023 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi gminnej o klasie technicznej D w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie - etap II" w ramach zadania pn. "Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie IF w celu wykonania postanowień umowy dotacji Nr ZKI.1.2023 z dnia 11.09.2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.766.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie drzewa (topola berlińska) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 18/5 obr. 25 przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn użytkowana przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" (Zarządzenie Nr 0050.711.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku).
 2. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej, zwiększeniu retencji wód oraz z zakresu ograniczenia niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2024 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.28.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 26 942,50 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych atrakcji na Jarmarku św. Mikołaja,
   Dochody po zmianach wynoszą 225 960 172,64 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 275 199 886,08 zł
   Deficyt 49 239 713,44 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.712.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku),
  2. Dochody po zmianach wynoszą 226 153 891,64 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 275 393 605,08 zł
   Deficyt 49 239 713,44 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.732.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  3. (Zarządzenie Nr 0050.764.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku),
  4. Dochody po zmianach wynoszą 219.953.612,22 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 268.226.388,52 zł
   Deficyt 48.272.776,30 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.785.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku).
  5. (Zarządzenie Nr 0050.2.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku),
  6. zobowiązano Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych (Zarządzenie Nr 0050.3.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.713.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku).
 3. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.733.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku).
 4. Stwierdzono zgodność projektu planu finansowego na rok 2024, z projektem uchwały budżetowej Miasta Cieszyna, złożonego przez:
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Zarządzenie Nr 0050.734.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  2. Centrum Usług Wspólnych (Zarządzenie Nr 0050.735.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  3. Miejski Zarząd Dróg (Zarządzenie Nr 0050.736.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  4. Żłobki Miejskie (Zarządzenie Nr 0050.737.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  5. Dom Spokojnej Starości (Zarządzenie Nr 0050.738.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  6. Straż Miejską (Zarządzenie Nr 0050.739.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  7. Szkolne Schronisko Młodzieżowe (Zarządzenie Nr 0050.740.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  8. Przedszkole Nr 1 (Zarządzenie Nr 0050.741.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  9. Przedszkole Nr 2 (Zarządzenie Nr 0050.742.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  10. Przedszkole Nr 4 (Zarządzenie Nr 0050.743.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  11. Przedszkole Nr 7 (Zarządzenie Nr 0050.744.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  12. Przedszkole Nr 8 (Zarządzenie Nr 0050.745.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  13. Przedszkole Nr 9 (Zarządzenie Nr 0050.746.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  14. Przedszkole Nr 16 (Zarządzenie Nr 0050.747.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  15. Przedszkole Nr 17 (Zarządzenie Nr 0050.748.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  16. Przedszkole Nr 18 (Zarządzenie Nr 0050.749.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  17. Przedszkole Nr 19 (Zarządzenie Nr 0050.750.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  18. Przedszkole Nr 20 (Zarządzenie Nr 0050.751.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  19. Szkołę Podstawową Nr 1 (Zarządzenie Nr 0050.752.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  20. Szkołę Podstawową Nr 2 (Zarządzenie Nr 0050.753.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  21. Szkołę Podstawową Nr 3 (Zarządzenie Nr 0050.754.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  22. Szkołę Podstawową Nr 4 (Zarządzenie Nr 0050.755.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  23. Szkołę Podstawową Nr 5 (Zarządzenie Nr 0050.756.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  24. Szkołę Podstawową Nr 6 (Zarządzenie Nr 0050.757.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  25. Szkołę Podstawową Nr 7 (Zarządzenie Nr 0050.758.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
  26. Urząd Miejski w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.759.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023 i zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.763.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.765.2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku).
 7. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.786.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku).
 8. Ustalono plan finansowy Urzędu Miejskiego w Cieszynie na rok 2024 w zakresie dochodów budżetowych, wydatków budżetowych. Określono jednostki i wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie jako odpowiedzialne za wykonanie planu finansowego wydatków (Zarządzenie nr 0050.26.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku).
 9. Ustalono plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2024 w zakresie dotacji, wydatków i dochodów budżetu państwa (Zarządzenie Nr 0050.27.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu:
  1. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2024 (Zarządzenie Nr 0050.714.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku),
  2. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2024 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.715.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku),
  3. kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.716.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku),
  4. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.717.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku),
  5. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.718.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku,
  6. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.719.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku),
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży (Zarządzenie Nr 0050.720.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku),
  8. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 0050.721.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku),
  9. kultury i sztuki (Zarządzenie nr 0050.722.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku),
  10. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 0050.726.2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku),
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.716.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.760.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku).
 3. Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu:
  1. kultury i sztuki i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 68900,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.767.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy zakładający przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego dla dzieci i młodzieży i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 25000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.768.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku),
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 8530,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.769.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku),
  4. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i przyznano dotację oferentom na ogólną kwotę 60000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.773.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  5. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2024 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia i przyznano dotację Stowarzyszeniu Pomocy Wzajemnej "Być Razem" w kwocie 320000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Błogocka - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc w formie schronienia" (Zarządzenie Nr 0050.774.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości i przyznano Fundacji Lokalsi dotację w kwocie 10000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Klub Abstynenta" (Zarządzenie Nr 0050.776.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  7. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn placówek wsparcia dziennego i przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Cieszynie dotację w kwocie 233000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Środowiskowe Ogniska Wychowawcze TPD i Świetlica Środowiskowa Przytulisko" (Zarządzenie Nr 0050.777.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym i przyznano Stowarzyszeniu pomocy Wzajemnej "Być Razem" dotację w kwocie 170000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Rodzina w Centrum 2024" program kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej (Zarządzenie Nr 0050.778.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii, w tym w szczególności prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin i przyznano Stowarzyszeniu pomocy Wzajemnej "Być Razem" dotację w kwocie 38000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii 2024" (Zarządzenie nr 0050.780.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  10. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 10000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.781.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 60000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.782.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  12. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 51600,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.783.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  13. kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego i przyznano dotacje oferentom na ogólną kwotę 500000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.784.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku).
 4. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą: Koncert Noworoczny, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie w dniu 20 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.770.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku).
 5. Unieważniono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu:
  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej, ogłoszony w dniu 22 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.775.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, ogłoszony w dniu 22 listopada 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.779.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku).
 6. Przyznano dotację w wysokości 5000,00 zł dla Macierzy Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwa Miłośników Regionu, na realizację zadania publicznego pod nazwą: Koncert Noworoczny, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 20 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.4.2024 z dnia 4 stycznia 2024 roku).
 7. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu:
  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (Zarządzenie Nr 0050.18.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej (Zarządzenie Nr 0050.19.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  3. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.20.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego (Zarządzenie Nr 0050.21.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku).
 8. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień na dzień 10 stycznia 2024r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.22.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku),
  2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 stycznia 2024 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.24.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LIX sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 20 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.762.2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu styczniu 2024 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r., w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu,
  2. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej,
  3. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie" w 2024 roku,
  4. uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług,
  5. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/302/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna,
  6. uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2024-2027,
  7. uchwała w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych będących w posiadaniu Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. na lata 2024-2027",
  8. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony (część działki nr 9/6 obr. 61),
  9. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/533/22 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 września 2022 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

VII. W zakresie oświaty:

Ustalono w 2024 roku terminy przerw wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 (Zarządzenie Nr 0050.5.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku).

VIII. W pozostałych sprawach:

 1. Wprowadzono podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Cieszyn w celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych (Zarządzenie Nr 0050.723.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku).
 2. Wyznaczono na rok 2024 następujące podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Sąd Rejonowy w Cieszynie, mogą wykonywać karę ograniczenia wolności lub pracę społecznie użyteczną: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Szkoła Podstawowa nr 7 w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa, Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.724.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku).
 3. Wyznaczono na rok 2024 następujące podmioty, na rzecz których skazani skierowani przez Zakład Karny w Cieszynie, mogą wykonywać prace na cele społeczne: Dom Spokojnej Starości w Cieszynie, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie, Urząd Miejski w Cieszynie, Wydział Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.725.2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku).
 4. Wprowadzono Regulamin wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Cieszyna (Zarządzenie Nr 0050.771.2023 z dnia 27 grudnia 2023 roku).
 5. Powołano Pana Adama Cieślara na stanowisko Dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" w Cieszynie na okres siedmiu lat, tj. do dnia 31 grudnia 2030 roku, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie zostało ustalone odrębnym pismem (Zarządzenie Nr 0050.772.2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku).
 6. Zarządzono przeprowadzenie procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.1.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku).
 7. Postanowiono ogłosić termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Cieszyn w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz zatwierdzono wzory: wniosku w sprawie udzielenia dotacji, sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego dotacji oraz umowy o udzielenie dotacji (Zarządzenie Nr 0050.8.2024 z dnia 3 stycznia 2024 roku).
 8. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie:
  1. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielsko - Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej w roku 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 stycznia 2024 r., a termin zakończenia na dzień 22 stycznia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.16.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku).
  2. udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie" w 2024 roku. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 stycznia 2024 r., a termin zakończenia na dzień 22 stycznia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.17.2024 z dnia 8 stycznia 2024 roku),
  3. zmiany uchwały Nr XXIX/302/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 stycznia 2024 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.23.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku),
  4. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, ich wymiaru, zakresu i sposobu rozliczania wykonywania takich usług. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 11 stycznia 2024 r., a termin zakończenia na dzień 24 stycznia 2024 r. (Zarządzenie Nr 0050.25.2024 z dnia 10 stycznia 2024 roku).

Cieszyn, dnia 17 stycznia 2024 roku

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego