W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 18 listopada 2023 roku do dnia 8 grudnia 2023 roku

OR-I.0057.11.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 18 listopada 2023 roku
do dnia 8 grudnia 2023 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy:
  1. lokal mieszkalny nr 15 położony na IV piętrze, składający się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki o łącznej pow. 46,60 m2 wraz z udziałem do działki nr 60/5 obr. 30 o pow. 2420 m2 w 4660/132117 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.668.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  2. lokal mieszkalny nr 21 położony na I piętrze budynku, składający się z przedpokoju, trzech pokoi, kuchni, łazienki o łącznej pow. 56,80 m2 wraz z udziałem do działki nr 10/2 obr. 53 o pow. 546 m2 w 5680/175371 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.669.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  3. lokal mieszkalny nr 11 położony na III piętrze budynku, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, łazienki oraz kuchni o łącznej pow. 37,30 m2 wraz z udziałem do działki nr 60/5 obr. 30 o pow. 2420 m2 w 3730/132117 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.670.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  4. lokal mieszkalny nr 13 położony na parterze budynku, składający się z przedpokoju, łazienki, kuchni oraz dwóch pokoi o łącznej pow. 39,93 m2 i piwnicy o pow. 11,23 m2 wraz z udziałem do działki nr 54 obr. 43 o pow. 520 m2 w 5116/143419 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.671.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  5. lokal mieszkalny nr 22 położony na II piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni oraz przedpokoju o łącznej pow. 38.10 m2 wraz z udziałem do działki nr 10/2 obr. 53 o pow. 546 m2 w 3810/175371 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie nr 0050.672.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  6. lokal mieszkalny nr 18 położony na parterze budynku, składający się z przedpokoju, dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej pow. 46,26 m2 i piwnicy o pow. 7,07 m2 wraz z udziałem do działki nr 8/14 obr. 52 o pow. 534 m2 w 5333/135695 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.673.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku).
 2. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
  1. oddania w najem na czas oznaczony - do lat 3, w drodze bezprzetargowej, a obejmujący trzy części nieruchomości położonej w rejonie ul. Konopnickiej w Cieszynie, oznaczonej jako działka nr 1/84 obr. 19 o powierzchni 160 m2, o powierzchni 185 m2 i o powierzchni 185 m2 (Zarządzenie Nr 0050.674.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  2. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. Zamkowej 18 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 829/8532 części (Zarządzenie Nr 0050.699.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).
 3. Ustanowiono na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu:
  1. biegnącą po nieruchomości będącej własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Siennej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4/7 obr. 49. Służebność przesyłu została ustanowiona na czas nieoznaczony. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 20,00 zł netto + 4,60 zł (23% VAT) = 24,60 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.675.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
  2. biegnącą po nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn położonych w Cieszynie w rejonie ul. Katowickiej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 254/5 obr. 69, nr 72/1, 7/19, 7/11 i 7/10 obr. 20, nr 71/3 obr. 20, nr 7/21 obr. 20. Służebność przesyłu została ustanowiona na czas nieoznaczony. Ustanowienie służebności nastąpiło za wynagrodzeniem w kwocie 3150,00 zł netto + 724,50 zł (23% podatku VAT) = 3874,50 zł brutto (Zarządzenie Nr 0050.676.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku).
 4. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy bezpłatnego użyczenia na czas oznaczony do 3 lat części nieruchomości nr 3/10 obr. 34 pod ustawienie pojemnika z kątowników stalowych w kształcie serca do zbierania nakrętek plastikowych na cele charytatywne, znajdującego się przy obiekcie Miejskich Hal Targowych przy ul. Stawowej 6 w Cieszynie Klubowi Sportowemu "Strefa Wolności" ul. Stawowa 6, 43-400 Cieszyn. Użyczenie ma charakter bezpłatny (Zarządzenie Nr 0050.695.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).
 5. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w budynku przy ul. Stalmacha 30 w Cieszynie, składającego się z dwóch przedpokoi, czterech pokoi, dwóch kuchni, łazienki z wc o łącznej pow. 140,28 m2 wraz z udziałem do działki nr 35 obr. 45 o pow. 767 m2 w 1/13 części ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku (Zarządzenie Nr 0050.698.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).
 6. Umorzono:
  1. Polskiej Federacji Sportów Zimowych należności z tytułu wynajmu Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 3.500,00 zł, odsetek w wysokości 2.743,11 zł oraz kosztów postępowania sądowego w wysokości 25,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.700.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku),
  2. firmie Interbud Śniegoń Sp. jawna ul. J. Zaleskiego 3, 43-400 Cieszyn należności z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 634,06 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 511,20 zł (Zarządzenie Nr 0050.701.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku),
  3. Polskiemu Związkowi Curlingu należności z tytułu pobytu na Gościńcu Sportowym MOSiR oraz przewozu osób na Międzynarodowe Zawody w Curlingu w wysokości 14.280,00 zł, odsetek w wysokości 12.003,89 zł oraz kosztów postępowania sądowego w wysokości 179,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.702.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku),
  4. Spółce Budgast Sp. z o.o. ul. Rynek 20, 43-400 Cieszyn należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 1880,33 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 891,49 zł (Zarządzenie Nr 0050.705.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku),
  5. z urzędu zaległe należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste osobom fizycznym wyszczególnionym w zestawieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia w wysokości 695,87 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 262,51 zł (Zarządzenie nr 0050.706.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku),
  6. z urzędu zaległe należności z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym wyszczególnionym w zestawieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia w wysokości 1537,74 zł oraz odsetek ustawowych w wysokości 482,03 zł (Zarządzenie Nr 0050.707.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

Powołano komisję przetargową:

 1. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszynie, przeprowadzanego w trybie dialogu konkurencyjnego (Zarządzenie Nr 0050.678.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku),
 2. dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Druk i dostawa do siedziby Zamawiającej Informatora Urzędu Miejskiego - Wiadomości Ratuszowych oraz ulotek i afiszy informacyjnych w roku 2024 (Zarządzenie Nr 0050.681.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa (czereśnia ptasia) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 64 obr. 77, położona przy ul. Jastrzębiej w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.679.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku),
  2. drzewa (żywotnik zachodni) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 7/10 obr. 20 przy ul. Katowickiej - teren Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakłady Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo. Nie wyrażono zgody na usunięcie drzewa (żywotnik zachodni) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 7/10 obr. 20 przy ul. Katowickiej - teren Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Zarządzenie Nr 0050.686.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku),
  3. drzew (świerk pospolity, 3 świerki kłujące) rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 7/10 obr. 20 przy ul. Katowickiej - teren Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakłady Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo. Nie wyrażono zgody na usunięcie drzewa (żywotnik zachodni) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 7/10 obr. 20 przy ul. Katowickiej - teren Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Zarządzenie Nr 0050.687.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku),
  4. drzewa (klon srebrzysty) rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowią działka nr 116 obr. 40, położona przy ul. Dworkowej w Cieszynie, będącej własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.693.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku),
  5. drzew (modrzew europejski, kasztanowiec zwyczajny) rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 8/108 obr. 52 przy ul. Tysiąclecia 1 w Cieszynie, będąca współwłasnością Gminy Cieszyn i osób fizycznych tworzących Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Tysiąclecia 1 (Zarządzenie Nr 0050.694.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Wydziału Kultury i Promocji Miasta (17000,00 zł) i na konieczność zabezpieczenia środków na szkolenia i delegacje służbowe oraz pokrycie kosztów wymiany uszkodzonej rynny na budynku kina (15000,00 zł).
   Dochody po zmianach wynoszą 223.440.577,90 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 268.202.863,09 zł
   Deficyt 44.762.285,19 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.664.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku).
  2. Dochody po zmianach wynoszą 225.947.428,33 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 275.187.141,77 zł
   Deficyt 49.239.713,44 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.683.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.665.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku).
 3. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku dla jednostki Szkoła Podstawowa Nr 3 o kwotę 70 000,00 zł w listopadzie 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.677.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku).
 4. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.682.2023 z dnia 30 listopada 2023 roku).
 5. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, Zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, Zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.684.2023 z dnia 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu:
  1. kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.648.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  2. kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego (Zarządzenie Nr 0050.649.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  3. turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek (Zarządzenie Nr 0050.650.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.651.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (Zarządzenie Nr 0050.652.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  6. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym- organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego lub terapeutycznego (Zarządzenie Nr 0050.653.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  7. kultury i sztuki (Zarządzenie Nr 0050.654.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  8. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie na terenie gminy Cieszyn klubu abstynenta, m. in.: organizacja terapii rodzinnej, obozów terapeutycznych i obsługa telefonu trzeźwości (Zarządzenie Nr 0050.655.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  9. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Punkt konsultacyjny ds. narkomanii, w tym prowadzenie kontaktu indywidualnego zarówno z osobami eksperymentującymi, jak i członkami ich rodzin (Zarządzenie Nr 0050.656.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy (Zarządzenie Nr 0050.657.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  11. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej (Zarządzenie nr 0050.658.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin, m.in.: pomoc psychologiczna, prawna, psychoterapia, kontakt indywidualny, prowadzenie grup terapeutycznych, grup terapii zajęciowej, grup wsparcia, grup o charakterze socjoterapeutycznym (Zarządzenie Nr 0050.659.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  13. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie placówek wsparcia dziennego (Zarządzenie Nr 0050.660.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  14. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (Zarządzenie Nr 0050.661.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku),
  15. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (Zarządzenie Nr 0050.662.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku),
  16. polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2024 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia (Zarządzenie Nr 0050.663.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku).
 2. Zmieniono Zarządzenie Nr 0050.495.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie w ten sposób, że zamiast przedstawiciela Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Być Razem" - pana Jana Matusiaka wpisano Ewelinę Pustówkę - Fundacja Rodzinna "Siemanko" (Zarządzenie Nr 0050.667.2023 z dnia 27 listopada 2023 roku).
 3. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie:
  1. nadawania i określenia zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna" oraz "Zasłużony dla Miasta Cieszyna". Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 grudnia 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.688.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku),
  2. wprowadzenia Regulaminu Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 grudnia 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.691.2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku),
  3. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 06 grudnia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.704.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).
 4. Powołano komisję konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn na rok 2024 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Zarządzenie Nr 0050.697.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LVIII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30 listopada 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.685.2023 z dnia 1 grudnia 2023 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu grudniu 2023 roku projekty uchwał i materiały:
  1. uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Cieszyna, na lata 2024 - 2027,
  2. uchwała w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 390074S,
  3. uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024,
  4. uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach,
  5. uchwała w sprawie nadawania i określenia zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna" oraz "Zasłużony dla Miasta Cieszyna",
  6. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok,
  7. uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej.

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Wyznaczono Pana Mirosława Paszka - Kierownika Referatu Informatycznego Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Cieszynie do pełnienia funkcji administratora skrzynki doręczeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.647.2023 z dnia 20 listopada 2023 roku).
 2. Wyznaczono na terenie działki:
  1. nr 123/12 obręb 69, położonej w Cieszynie przy ul. Katowickiej 47, powierzchnię 6 m2 do prowadzenia sprzedaży choinek w dniach od 01.12.2023 r. do 24.12.2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.666.2023 z dnia 22 listopada 2023 roku),
  2. nr 22/33 obręb 33, położonej w Cieszynie przy ul. Liburnia, powierzchnię 10 m2, do prowadzenia sprzedaży choinek i innych ozdób oraz ryb, w dniach od 10.12.2023 r. do 24.12.2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.680.2023 z dnia 29 listopada 2023 roku),
 3. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii, w przedmiocie uchwały w sprawie:
  1. nadawania i określenia zasad i trybu przyznawania oraz wręczania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Cieszyna" oraz "Zasłużony dla Miasta Cieszyna". Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 grudnia 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.689.2023 z dnia 4 grudnia 2023 roku),
  2. wprowadzenia Regulaminu Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 5 grudnia 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.692.2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku),
  3. uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 06 grudnia 2023 r., a termin zakończenia na dzień 19 grudnia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.703.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).
 4. Postanowiono rozwiązać umowę o pracę na stanowisku Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie z dniem 27 lutego 2024 roku, uwzględniając prośbę Pani Heleny Smolarz, złożoną w dniu 27 listopada 2023 roku o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (Zarządzenie Nr 0050.690.2023 z dnia 5 grudnia 2023 roku).
 5. Postanowiono dokonać aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Cieszyna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, zwanego dalej Planem, poprzez opracowanie nowego Planu w oparciu o Wytyczne Wojewody Śląskiego (Zarządzenie Nr 0050.696.2023 z dnia 6 grudnia 2023 roku).

Cieszyn, dnia 13 grudnia 2023 roku

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego