W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 21 sierpnia 2023 roku do dnia 15 września 2023 roku

OR-I.0057.8.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 21 sierpnia 2023 roku
do dnia 15 września 2023 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch przedpokoi, garderoby, łazienki, pokoju, pokoju z aneksem kuchennym o łącznej pow. 52,24 m2 oraz piwnicy i pomieszczenia gospodarczego na parterze o łącznej pow. 5,62 m2 wraz z udziałem do działki nr 145 obr. 42 o pow. 1143 m2 w 5786/207674 części, ustalając, że udział dotyczy także części wspólnych budynku, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.481.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
 2. Ustanowiono na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 39/1 obr. 76, 44/15 obr. 76 i 44/14 obr. 76 położonych w Cieszynie w rejonie ul. Kruczej służebność przechodu i przejazdu pasem gruntu o szerokości 6 m, biegnącym przez część gminnej działki nr 44/2 obr. 76 i część działki nr 44/13 obr. 76 (Zarządzenie Nr 0050.482.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
 3. Wyrażono zgodę na dosprzedaż w drodze bezprzetargowej do wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 7 pomieszczenia o pow. 28,03 m2 położonego na II piętrze budynku wraz z udziałem w częściach niewydzielonych budynku i gruntu tj. działki nr 146/2 obr. 43 o pow. 495 m2, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.483.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie nr 0050.362.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zarządzenie Nr 0050.496.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku).
 5. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do:
  1. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Morcinka 3 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3357/312144 części (Zarządzenie Nr 0050.497.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku),
  2. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku przy ul. Wąskiej 2 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 4130/138640 części (Zarządzenie Nr 0050.498.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku),
  3. zbycia w drodze bezprzetargowej, a obejmujący lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. Menniczej 11 w Cieszynie wraz z udziałem do gruntu działki i części wspólnych budynku w 3810/89696 części (Zarządzenie nr 0050.514.2023 z dnia 11 września 2023 roku),
  4. oddania w najem w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony, a obejmujący część działki nr 135 obr. 43 położonej w Cieszynie w rejonie ul. Ratuszowej i Srebrnej o pow. 0,0050 ha (Zarządzenie Nr 0050.516.2023 z dnia 11 września 2023 roku).
 6. Wyrażono zgodę na dokonanie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, w częściach wspólnych budynku Mennicza 11 w Cieszynie i działki nr 92 obr. 42 o pow. 330 m2 (Zarządzenie nr 0050.507.2023 z dnia 4 września 2023 roku)
 7. Ogłoszono ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:
  1. nieruchomości gruntowych położonych w Cieszynie przy ul. Borsuczej oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 61/74 obr. 66 o pow. 0,0222 ha oraz działka nr 61/106 obr. 66 o pow. 0,0096 ha (Zarządzenie Nr 0050.508.2023 z dnia 4 września 2023 roku).
  2. urządzeń i maszyn. Wyznaczono cenę wywoławczą łączną dla wszystkich urządzeń 9000,00 zł netto (Zarządzenie Nr 0050.510.2023 z dnia 6 września 2023 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

 1. Powołano komisję przetargową dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
  1. Dostawa i montaż urządzeń do realizacji pokazów projekcji multimedialnej wykonanej w technologii video mappingu 3D (o dł. 3-5 min.) przeznaczonej do wyświetlania na fasadzie cieszyńskiego ratusza wraz z przeniesieniem do niej autorskich praw majątkowych w ramach projektu "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" (Zarządzenie Nr 0050.489.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku),
  2. Wykonanie "multimedialnych przystanków" na Szlaku Cieszyńskiego Tramwaju tzn. wykonanie aplikacji mobilnej prezentującej, po zeskanowaniu kodów QR, treści multimedialne na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS (w pl., cz., ang. wersji językowej) wraz z przekazaniem licencji w ramach projektu "Szlakiem cieszyńskiego tramwaju - rozwój transgranicznej turystyki" (Zarządzenie Nr 0050.490.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzewa (jesion wyniosły), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 46/4 obr. 50 (teren zieleni nieurządzonej położony pomiędzy ul. Odległą a ul. E. Orzeszkowej), stanowiąca własność Gminy Cieszyn i będąca w trwałym zarządzie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej dwóch drzew za drzewo usunięte (Zarządzenie Nr 0050.480.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku),
  2. drzew (2 klony srebrzyste, 2 topole czarne odmiana włoska), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 9 obr. 52 przy ul. Hallera - teren boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3, będąca własnością Gminy Cieszyn w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 3, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych, w ilości co najmniej dwóch drzew w zamian za usunięte drzewa.

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 14500,00 zł z przeznaczeniem na (wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w Katolickim Przedszkolu im. Dzieciątka Jezus),
   Dochody po zmianach wynoszą 210855462,84 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 258426703,85 zł
   Deficyt 47571.241,01 zł
   (Zarządzenie nr 0050.484.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
  2. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 26000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie stanów magazynowych materiałów promocyjnych, zaprojektowanie i wydanie książeczki dla dzieci "Tramwajem po Cieszynie" o pokrycie kosztu wizyty delegacji środowiska seniorów z partnerskiego miasta Pucka. Ponadto, zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkoli o kwotę 223000,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie specjalne i wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w przedszkolach publicznych, a także wynagrodzenia pracowników przedszkoli oraz zakup energii.
   Dochody po zmianach wynoszą 219339031,00 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 259546285,99 zł
   Deficyt 40207254,99 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.502.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku),
  3. Dochody po zmianach wynoszą 219408113,83 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 259615368,82 zł
   Deficyt 40207254,99 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.522.2023 z dnia 13 września 2023 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.485.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
 3. Rozłożono na raty zaległości z tytułu mediów (ścieki, energia cieplna, energia elektryczna, zużycie wody), rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek ustawowych Fundacji ADONAI nr KRS 0000890325 (Zarządzenie Nr 0050.486.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
 4. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku dla jednostek:
  1. Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii "Tęczowa Kraina" i Dom Spokojnej Starości (Zarządzenie Nr 0050.487.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku),
  2. Alternatywna Szkoła Podstawowa, Katolicka Szkoła Podstawowa, Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej, Straż Miejska (Zarządzenie Nr 0050.504.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie nr 0050.503.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku).
 6. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.523.2023 z dnia 13 września 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Uznano celowość realizacji zadania publicznego pod nazwą:
  1. "Olsa Activ Race 2023" zawartego w ofercie złożonej w dniu 18.08.2023 r. przez Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" (Zarządzenie Nr 0050.478.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku),
  2. "Blaski i cienie dojrzewania" - konferencja i warsztaty dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych złożonej w dniu 18 sierpnia 2023 roku przez Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" (Zarządzenie Nr 0050.495.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku),
  3. "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych Umiem Pływać" zawartego w ofercie złożonej w dniu 24.08.2023 r. przez KS MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.499.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku),
  4. IV Muzyczna Akademia Seniora SART Cieszyn 2023, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie "Via Musica" w Cieszynie w dniu 6 września 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.513.2023 z dnia 11 września 2023 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29 sierpnia 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 12 września 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.492.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku).
 3. Przyznano dotację w wysokości:
  1. 4000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Olsa Activ Race 2023" opisanego w ofercie złożonej w dniu 18 sierpnia 2023 r. przez Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu "Anima Pro Activ" (Zarządzenie Nr 0050.505.2023 z dnia 4 września 2023 roku),
  2. 10000,00 zł dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Blaski i cienie dojrzewania" - konferencja i warsztaty dla uczniów cieszyńskich szkół podstawowych opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 18 sierpnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.512.2023 z dnia 6 września 2023 roku),
  3. 7820,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Pływanie dla trzecich klas Cieszyńskich Szkół Podstawowych Umiem Pływać" opisanego w ofercie złożonej w dniu 24 sierpnia 2023 r. przez KS MarioSport (Zarządzenie Nr 0050.521.2023 z dnia 11 września 2023 roku).
 4. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2023 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, przebywających w przestrzeni publicznej (Zarządzenie Nr 0050.506.2023 z dnia 4 września 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LV sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 30 sierpnia 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.500.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 roku).
 2. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu wrześniu 2023 roku projekty uchwał i materiały:
  1. informacja na temat działalności spółek z udziałem majątku Gminy Cieszyn,
  2. uchwała w sprawie przyznania Nagrody Miasta Cieszyna za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
  3. uchwała w sprawie przyznania Lauru "Srebrnej Cieszynianki 2023",
  4. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 roku w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
  5. uchwała w sprawie zaliczenia ul. Górny Rynek do kategorii dróg gminnych,
  6. uchwała w sprawie zaliczenia ul. Garncarskiej do kategorii dróg gminnych,
  7. uchwała w sprawie zaliczenia ul. Bobreckiej do kategorii dróg gminnych,
  8. uchwała w sprawie zaliczenia ul. Jana Kochanowskiego do kategorii dróg gminnych,
  9. uchwała w sprawie określenia na rok 2024 wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  10. uchwała w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Cieszyna.

VII. W zakresie sportu:

 1. Przyznano stypendium sportowe celowe (jednorazowe) dla Mai Wysockiej - Mistrzostwa Świata Sportu Mażoretkowego (Zarządzenie Nr 0050.488.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.364.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie ustalenia składu Cieszyńskiej Rady Sportu (Zarządzenie Nr 0050.494.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku).

VIII. W zakresie oświaty:

 1. Wprowadzono wzór deklaracji w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz wzór aneksu do deklaracji przedszkolnej (Zarządzenie Nr 0050.479.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 roku).
 2. Wyznaczono do zastępowania:
  1. dyrektora Przedszkola nr 8 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Patrycję Chowaniec (Zarządzenie Nr 0050.517.2023 z dnia 11 września 2023 roku),
  2. dyrektora Przedszkola nr 19 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Barbarę Szurman (Zarządzenie Nr 0050.518.2023 z dnia 11 września 2023 roku),
  3. dyrektora Przedszkola nr 16 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tego Przedszkola Panią Sylwię Kamińską (Zarządzenie Nr 0050.519.2023 z dnia 11 września 2023 roku),
  4. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie w czasie jego nieobecności nauczyciela tej szkoły Panią Małgorzatę Heller (Zarządzenie Nr 0050.520.2023 z dnia 11 września 2023 roku)

IX. W pozostałych sprawach:

 1. Wyznaczono na obszarze Gminy Cieszyn miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.491.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 roku).
 2. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 29 sierpnia 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 12 września 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.493.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 roku).
 3. Powołano do składu zespołu informatycznego w wyborach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku pracowników Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.509.2023 z dnia 4 września 2023 roku).
 4. Powołano Zespół Zadaniowy do realizacji inwestycji pn. "Budowa parkingu wielopoziomowego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Cieszynie" (Zarządzenie Nr 0050.511.2023 z dnia 6 września 2023 roku).

Cieszyn, dnia 20 września 2023 roku

  Burmistrz Miasta
   
  Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego