W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności w okresie od dnia 17 kwietnia 2023 roku do dnia 12 maja 2023 roku

OR-I.0057.5.2023

Sprawozdanie
Burmistrza Miasta Cieszyna
z działalności w okresie
od dnia 17 kwietnia 2023 roku
do dnia 12 maja 2023 roku

I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym:

 1. Sprzedano w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie przy ul. Katowickiej:
  1. działkę nr 3/357 obr. 69 o pow. 100 m2 na rzecz osób fizycznych po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.263.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku),
  2. działkę nr 3/358 obr. 69 o pow. 104 m2 na rzecz osoby fizycznej po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.264.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku),
  3. działkę nr 3/359 obr. 69 o pow. 150 m2 na rzecz osoby fizycznej, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.265.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku),
  4. działkę nr 3/356 obr. 69 o pow. 102 m2 na rzecz osób fizycznych po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.266.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku),
  5. działkę nr 3/355 obr. 69 o pow. 104 m2 na rzecz osób fizycznych, po przyznaniu bonifikaty w wysokości 50% (Zarządzenie Nr 0050.267.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku).
 2. Wniesiono jako aport do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Myśliwskiej 10 mienie o wartości 102924,91 zł obejmując po wpłaceniu dodatkowej kwoty w wysokości 75,09 zł przy przyjęciu wartości jednego udziału 1000,00 zł - 103 udziały (Zarządzenie Nr 0050.275.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 3. Ustanowiono na rzecz TAURON Dystrybucja S. A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Podgórskiej 25A służebność przesyłu, biegnącą po następujących nieruchomościach będących własnością Gminy Cieszyn położonej w Cieszynie przy ul. Bielskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 22 obr. 38 (pas służebny o pow. 105 m2), położonej w Cieszynie przy ul. Szybińskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42/2 obr. 34 (pas służebny o pow. 24,86 m2), położonej w Cieszynie w rejonie ul. Liburnia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/3 obr. 33 (pas służebny o pow. 92 m2), położonej w Cieszynie w rejonie ul. Św. Jerzego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/2 obr. 31 (pas służebny o pow. 65,48 m2) (Zarządzenie Nr 0050.276.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 4. Wyrażono zgodę Automobilklubowi Cieszyńskiemu na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości oznaczonej jako działki nr 6/13 i 6/14 obr. 63 położonej przy ul. Motokrosowej stanowiącej własność Gminy Cieszyn w celu udostępnienia dla zawodników IPONE Enduro Cross Series jako miejsce do parkowania (Zarządzenie Nr 0050.300.2023 z dnia 10maja 2023 roku).
 5. Sporządzono i wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, a obejmujący nieruchomość gruntową położoną w Cieszynie w rejonie ul. Kargera, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 7/6 obr. 49 o pow. 0,1722 ha (Zarządzenie Nr 0050.301.2023 z dnia 10 maja 2023 roku).

II. W zakresie zamówień publicznych:

Dla przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi kompleksowego doradztwa (prawno-ekonomiczno -finansowego oraz technicznego) dla projektu realizowanego w formule ppp polegającego na budowie parkingów wielopoziomowych, powołano komisję przetargową (Zarządzenie Nr 0050.262.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku).

III. W zakresie ochrony środowiska:

 1. Przyznano dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2023 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz polegających na uporządkowaniu gospodarki wodno -ściekowej oraz zwiększeniu retencji wód, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2023 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych. Odmówiono przyznania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, polegających na ograniczeniu niskiej emisji, realizowanych na terenie Gminy Cieszyn w 2023 r. przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (Zarządzenie Nr 0050.277.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 2. Przyznano Miejskiej Spółce Wodnej w Cieszynie dotację celową w wysokości 5000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na bieżącym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Cieszyn w 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.278.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 3. Wyrażono zgodę na usunięcie:
  1. drzew (3 świerki pospolite), rosnących na terenie nieruchomości, którą stanowią działki nr 14/5 obr. 31 przy ul. Staffa w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.284.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku),
  2. drzewa (żywotnik zachodni), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 111 obr. 76 przy ul. Hallera - teren Cmentarza Komunalnego w Cieszynie, będące własnością Gminy Cieszyn w użytkowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych, zgodnie z przedłożonym planem nasadzeń (Zarządzenie Nr 0050.285.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku),
  3. drzew (5 jarząbów pospolitych, jesion wyniosły, 6 świerków pospolitych, 2 robinie akacjowe, 6 klonów jawor, 2 więzy polne, jabłoń domowa, grusza pospolita, klon polny, klon srebrzysty, 2 wierzby kruche, 2 lipy szerokolistne), rosnących na nieruchomościach, które stanowią: działka nr 18/7 obr. 38 ul. Morcinka, działka nr 46 obr. 23 ul. Hażlaska, działka nr 212/1 obr. 69 i 209/4 obr. 69 ul. Motelowa, działka nr 63 obr. 20 ul. Wiejska, działka nr 49 obr. 4 ul. Skośna, działka nr 35/11 obr. 32 ul. Nikła, działka nr 2/60 obr. 57 ul. Mickiewicza, działka nr 116 obr. 40 ul. Dworkowa, działka nr 76 obr. 60 ul. Reymonta, działka nr 7 obr. 8 ul. Zamarska, będących własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za każde usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.295.2023 z dnia 8 maja 2023 roku),
  4. drzewa (grusza pospolita), rosnącego na terenie nieruchomości, którą stanowi działka nr 8/89 obr. 52 przy ul. Hallera w Cieszynie, będąca własnością Gminy Cieszyn, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w ilości co najmniej jednego drzewa za usunięte drzewo (Zarządzenie Nr 0050.297.2023 z dnia 8 maja 2023 roku).

IV. W zakresie spraw finansowych:

 1. Wyrażono zgodę na poniesienie wyższych wydatków niż wynikające z harmonogramu realizacji wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.256.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku, Zarządzenie Nr 0050.290.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku).
 2. Zmieniono plan dochodów i wydatków budżetowych:
  1. zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie o kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów egzekucji należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych,
   Dochody po zmianach wynoszą 209455856,47 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 255765696,07 zł
   Deficyt 46309839,60 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.257.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku)
  2. Dochody po zmianach wynoszą 209498556,47 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 255808396,07 zł
   Deficyt 46309839,60 zł
   (Zarządzenie Nr 0050.282.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
  3. zmniejszono rezerwę celową utworzoną na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół, stypendiami dla uczniów o kwotę 17340,82 zł z przeznaczeniem na przekazanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1,
   Dochody po zmianach wynoszą 210472808,51 zł
   Wydatki po zmianach wynoszą 257552038,11 zł
   Deficyt 47079229,60 zł
   (Zarządzenie nr 0050.288.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku).
 3. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.24.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.258.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku).
 4. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.283.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Zarządzenie Nr 0050.287.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.12.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.23.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Cieszyn odrębnymi ustawami na rok 2023, zarządzenie Nr 0050.30.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie opracowania planu finansowego rachunku przeznaczonego na gromadzenie i wydatkowanie środków z Funduszu Pomocy i zarządzenie Nr 0050.25.2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.289.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku).

V. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego:

 1. Przyznano dotację w wysokości 1500,00 złotych dla Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń Blisko Ciebie" w Cieszynie na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Bądźmy bliżej" - cykl spotkań i warsztatów, opisanego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 29 marca 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.259.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku).
 2. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.495.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 26 września 2022 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie w ten sposób, że zamiast przedstawiciela Fundacji ADONAI - pani Izabeli Warskiej-Tymowicz wpisano Agnieszkę Jaremko - Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Więź" (Zarządzenie Nr 0050.268.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 3. Powołano Komisję Konkursową do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2023 roku z zakresu:
  1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zakładającego przeprowadzenie programu profilaktycznego (Zarządzenie nr 0050.291.2023 z dnia 5 maja 2023 roku),
  2. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych (Zarządzenie Nr 0050.296.2023 z dnia 8 maja 2023 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 maja 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 24 maja 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.298.2023 z dnia 9 maja 2023 roku).

VI. W zakresie inicjatywy uchwałodawczej:

 1. Skierowano pod obrady Rady Miejskiej na sesję w miesiącu maju 2023 roku projekty uchwał i materiały:
  1. ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Cieszyn,
  2. informacja w sprawie wstępnych wyników rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2023/2024,
  3. uchwała w sprawie uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Cieszyn na lata 2023 -2026,
  4. uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie,
  5. uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty w Cieszynie na lata 2021 -2026.
 2. Określono sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej Cieszyna podjętych na LII sesji Rady Miejskiej Cieszyna w dniu 27 kwietnia 2023 roku.

VII. W zakresie oświaty:

 1. Zmieniono zarządzenie nr 0050.44.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok 2023 form i specjalności kształcenia na które jest przyznawane dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty organizujące doskonalenie zawodowe nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Zarządzenie Nr 0050.261.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku).
 2. Powierzono stanowisko:
  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi w Cieszynie Panu Grzegorzowi Koniecznemu na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r. (Zarządzenie Nr 0050.269.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku),
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Cieszynie Pani Joannie Kasprzyńskiej na okres od dnia 1 września 2023 roku. Do dnia 31 sierpnia 2028 r. (Zarządzenie Nr 0050.270.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku),
  3. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie Panu Dariuszowi Niemcowi na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r. (Zarządzenie Nr 0050.271.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku),
  4. Dyrektora Przedszkola nr 19 w Cieszynie Pani Katarzynie Stoszek na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r. (Zarządzenie Nr 0050.272.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku),
  5. Dyrektora Przedszkola nr 8 w Cieszynie Pani Beacie Kusek na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r. (Zarządzenie Nr 0050.273.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku),
  6. Dyrektora Przedszkola nr 9 w Cieszynie Pani Elżbiecie Dryji na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2028 r. (Zarządzenie Nr 0050.274.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).

VII. W pozostałych sprawach:

 1. Wyrażono zgodę na używanie nazwy "Cieszyn" w znakach towarowych przez WPS FOTOLAND Paweł Halama (Cieszyn, ul. Głęboka 23) na magnesach ze zdjęciami Cieszyna wg różnych wzorów (Zarządzenie Nr 0050.260.2023 z dnia 17 kwietnia 2023 roku).
 2. Wyznaczono:
  1. na terenie działki nr 167, obręb 40 położonej w Cieszynie przy ul. Bielskiej 50 powierzchnię 2 m2 oraz na terenie działki nr 24/8, obręb 47 położonej w Cieszynie przy ul. Hallera 63 powierzchnię 2,5 m2, do prowadzenia czasowej sprzedaży owoców, w okresie od 22 maja 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.279.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku),
  2. na terenie działki nr 53/5 obręb 69 położonej w Cieszynie przy ul. Katowickiej 55 powierzchnię 4 m2, do prowadzenia czasowej sprzedaży warzyw i owoców, pochodzących z własnego gospodarstwa, w okresie od 01 maja 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. (Zarządzenie Nr 0050.280.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 3. W ramach ćwiczenia obronnego postanowiono przeprowadzić w dniu 18 maja 2023 r. trening akcji kurierskiej. Tematem treningu będzie "doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Miasta Cieszyna". Trening odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, bez fizycznego doręczania pakietów. Jako miejsce treningu wyznaczono pomieszczenie sali ślubów Urzędu Miejskiego w Cieszynie (Zarządzenie Nr 0050.281.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku).
 4. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat części wydatków z budżetu miasta Cieszyna na 2024 rok, o których zdecydują w drodze głosowania mieszkańcy Cieszyna. Kwota z budżetu miasta Cieszyna, której dotyczy Budżet Obywatelski wynosić będzie 500000,00 zł i zostanie rozdysponowana według następujących zasad: 480000,00 zł na realizację projektów, 20000,00 zł na promocję Budżetu Obywatelskiego oraz realizowanych projektów, a także na przeprowadzenie głosowania. Szacunkowy koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 200000,00 zł (Zarządzenie Nr 0050.292.2023 z dnia 8 maja 2023 roku).
 5. Zmieniono zarządzenie Nr 0050.115.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego (Zarządzenie Nr 0050.293.2023 z dnia 8 maja 2023 roku).
 6. Zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe zrealizowanej inicjatywy lokalnej w ramach zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej". Ustalono wyliczoną kwotę 5 842,45 zł wynikającą ze sprawozdania rzeczowo-finansowego jako uzupełnienie wymaganego udziału finansowego Inicjatorów (Zarządzenie Nr 0050.294.2023 z dnia 8 maja 2023 roku).
 7. Zarządzono przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/462/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na Basenie Krytym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Cieszynie. Wyznaczono termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 10 maja 2023 roku, a termin zakończenia na dzień 24 maja 2023 roku (Zarządzenie Nr 0050.299.2023 z dnia 9 maja 2023 roku).
 8. Wprowadzono regulamin Amatorskiej Ligi Tenisa Ziemnego Cieszyn 2023, która odbędzie się w okresie czerwiec - wrzesień 2023 roku na kortach tenisowych znajdujących się przy Hali Widowiskowo-Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków w Cieszynie przy ul. Sportowej 1 (Zarządzenie Nr 0050.302.2023 z dnia 10 maja 2023 roku).

Cieszyn, dnia 16 maja 2023 roku

 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego