W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Zawiadomienie o możliwości dopisania do spisu wyborców

Z A W I A D O M I E N I E

O MOŻLIWOŚCI DOPISANIA DO SPISU WYBORCÓWZgodnie z art. 28 § 1 i § 4 Kodeksu wyborczego (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości:Dopisania do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania (stałego i czasowego) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Wniosek można otrzymać i złożyć w Urzędzie Miejskim w Cieszynie – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kochanowskiego 14 (pokój nr 5) w godzinach pracy Urzędu, najpóźniej do dnia 19 maja 2015 r.Dopisania do spisu wyborców w dniu wyborów

W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:

  • przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,

  • zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski w Cieszynie potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,

  • są obywatelami polskimi stale zamieszkującymi za granicą, głosującymi w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego,

  • zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów,

  • chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.UWAGA!

Osoby wpisane do spisu wyborców w związku z głosowaniem w dniu 10 maja br. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu (tzw. II turze wyborów). Wzięcie udziału w ponownym głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu z Urzędu Miejskiego w Cieszynie zaświadczenia o prawie do głosowania.
` Sekretarz Miasta Cieszyna


Stanisław Kawecki

Powiadom znajomego