W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
fax: +48 33 47 94 303
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Adres ESP (skrytki ePUAP/SEKAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Obwieszczenie SRM-II.6733.5.2021

Wersja strony w formacie XML

Cieszyn, dnia 31 marca 2021 r.

SRM-II.6733.5.2021

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Cieszyna

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. u. Z 2020 r. poz. 293) obwieszczam, że na wniosek z dnia 05 marca 2021 r. Pana Marcina Bieta ul. Schodowa 17/5, 43-400 Cieszyn reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Jarząb prowadzącego działalność pod firmą HYDROEKO Anna Jarząb ul. Wiejska 51, 43-400 Cieszyn, który został uzupełniony w dniu 26 marca 2021 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta i ul. Kasprowicza w Cieszynie na częściach dz. nr 11/3; 11/5; 11/8; 11/12; 11/18; 11/11; 14/1; 14/2 obr. 62.

Planowana inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej PVC Dz 200mm o dł. L=251,0 mb.

Jednocześnie informuję, że w dniu 31 marca 2021 r. tutejszy organ wystąpił o uzgodnienie decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie, Dyrektorem Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach w zakresie melioracji wodnych oraz Starostą Cieszyńskim w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także inni uprawnieni legitymujący się ograniczonymi prawami rzeczowymi lub prawami obligacyjnymi do w/w działki, w przypadku gdy określone wyżej zamierzenie inwestycyjne wpływa na sferę ich uprawnień związanych z korzystaniem z nieruchomości, mogą wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj. do dnia 14 kwietnia 2021 r.

W związku z wprowadzonym na terenie Polski stanem epidemii od 20 marca 2020 r. Urząd Miejski w Cieszynie ograniczył aż do odwołania bezpośrednią obsługę stron. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna, z dnia 26 marca 2021 r. w okresie od 27 marca 2021 r. do dnia 9 kwietnia 2021 r. wprowadza się ograniczenie wykonywania zadań Urzędu Miejskiego w Cieszynie, poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów. Obsługa bezpośrednia interesantów jest realizowana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, przy stanowiskach obsługi, znajdujących się w budynku administracyjnym przy ul. Rynek 1 i odbywa się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem komórki merytorycznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Interesanci wchodzący do Urzędu Miejskiego w Cieszynie muszą mieć założone maseczki ochronne oraz rękawiczki ochronne lub stosować środki do dezynfekcji rąk.

Wszelkie wnioski i podania w tej sprawie, w chwili obecnej, należy składać poprzez operatora pocztowego, środki komunikacji elektronicznej lub poprzez umieszczenie w urnie znajdującej się przed drzwiami wejściowymi do Ratusza (Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43- 400 Cieszyn). Korespondencja dostarczona do Urzędu Miejskiego w Cieszynie przez operatora pocztowego i interesantów jest poddawana 24-godzinnej kwarantannie, następnie podlega rejestracji. Dodatkowe informacje dla interesantów można uzyskać telefonicznie.

Informację o zasadach załatwiania spraw poprzez środki komunikacji elektronicznej oraz numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie można znaleźć na stronie bip.um.cieszyn.pl.

 
Z upoważnienia Burmistrza Miasta Cieszyna
 
 
 
Tomasz Wysocki
 
Kierownik Referatu
 
Zagospodarowania Przestrzennego
 
i Ochrony Krajobrazu


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane