W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Uchwała Nr XII/17/2023

Uchwała Nr XII/17/2023
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 
z dnia 18 września 2023 roku


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024.

Na podstawie § 3 ust. 10 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/228/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie oraz art.41 lit. i ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 571) - Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie 

postanawia:

§ 1

Zaopiniować negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024 z powodu:

1) braku w priorytetowych zadaniach publicznych punktów uzgadnianych na etapie prac nad projektem Programu:

 a) promocja ekonomii społecznej,

 b) współpraca z organizacjami pozarządowymi,

2) błędów edytorskich,

3) innego brzmienia & 6 pkt. 3 ppkt. 18, powinien on brzmieć: „promocję ekonomii społecznej oraz promowanie zakupu produktów ekonomii społecznej,

4) innego brzmienia & 6 pkt. 3 ppkt. 13, powinien on brzmieć: „możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym, nadających się do użytku środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, które uległy umorzeniu, będących własnością gminy.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                              Przewodniczący Rady

                                                                                 Mariusz Andrukiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego