W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokoł z posiedzenia GRDPP z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie
z dnia 18 kwietnia 2024 roku


W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „Dom Narodowy” w Cieszynie, w godzinach 16.00 - 18.30 odbyło się XX posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.
Posiedzenie odbyło się w obecności 10 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Omówienie możliwości współpracy między GRDPP a organizacjami działającymi w obszarze kultury i turystyki.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
3. Omówienie sprawozdania za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
4. Omówienie sprawozdania za rok 2023 z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025.
5. Omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023.
6. Sprawy różne.

Ad. 1

Mariusz Andrukiewicz- przywitał przybyłych gości z 3 różnych organizacji pozarządowych, działających w zakresie kultury i turystyki.

Zbigniew Pawlik- omówił czym zajmuje się jego Klub „Ondraszek”. Klub liczy około 70 członków. Mówił, że rower daje okazje do zwiedzania najbliższej okolicy, wycieczki rowerowe są jednodniowe, może też skorzystać z wycieczki nie tylko członek, ale każdy kto ma ochotę pojeździć na rowerze.

Zbigniew Huczała- omówił strukturę całego PTTK, Koło organizuje rocznie około 200 wycieczek pieszych, co daje w skali roku około 5.000 uczestników. Dwie główne imprezy to rajdy młodzieżowe: „Powitanie Wiosny i Pożegnanie Lata. Organizacja oprócz dotacji z miasta pozyskuje również środki z innych źródeł (Starostwo , Zarząd Główny PTTK, Lasy Państwowe).

Janusz Morawiec- omówił czym zajmuje się jego Fundacja AWES. Organizacja działa od roku, zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży wykluczonym społecznie, zwrócił uwagę na brak współpracy z miastem, oraz na to, że organizacje powinny ze sobą współpracować.

Sabina Krawiec – reprezentuje ZHP Komendę Hufca Ziemi Cieszyńskiej, mówiła, że imprezy które organizują są głównie dla członków ZHP, podejmują współpracę z innymi instytucjami, finansują działalność głównie ze składek członkowskich, jest około 400 członków, chcieliby wyjść do miasta, mają specjalistów z różnych dziedzin.

Stefania Ryszkowska- poinformowała, że współpraca między organizacjami jest niezbędna i się opłaca. Jej organizacja już od 10 lat współpracuje przy organizacji imprezy z ZHP.

Mariusz Andrukiewicz- podsumował dyskusję i wskazał następujące wnioski z dyskusji:
1) nie ma organizacji pozarządowej, która nie zaspokajałaby pewnego interesu,
2) niezbędne jest powołanie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,
3) niezbędna jest współpraca w budowaniu relacji między organizacjami,
4) niezbędna jest współpraca między organizacjami i instytucjami,
5) jedną z form współpracy jest organizowany od kilku lat Cieszyński Przekładaniec.

Ad. 2

Na posiedzenie nie wpłynął żaden projekt uchwały Rady Miejskiej do zaopiniowania.


Ad. 3, 4

Następnie Pani Beata Cher Kożdoń omówiła sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024 oraz sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021-2025. Członkowie zadawali pytania, na które Pani Beata odpowiadała.

Ad. 5

Następnie zostało omówione sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2023. W trakcie jego analizy członkowie omawiali m.in. tabelki stanowiące załączniki do sprawozdania. Zwrócono uwagę, że brakuje w nich wskaźników ilościowych oraz że są niewłaściwie wpisane działania i rezultaty. Ponadto zwrócono uwagę, że w sprawozdaniu brakuje informacji na temat środków zewnętrznych pozyskanych przez organizacje pozarządowe z innych źródeł, poza budżetem miasta. 

Ad. 6

Spraw różnych nie było.

Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 16 maja 2024 r, godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul.Rynek 1.

Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała:                                                                 Przewodniczący:
Izabela Błaszczok                                                         Mariusz Andrukiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego