W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 23 listopada 2023 roku

Protokół z posiedzenia
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie
z dnia 23 listopada 2023 roku


W dniu 23 listopada 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, w godzinach 8.00 -10.00 odbyło się XV posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 11 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
2. Omówienie stanu przygotowań do uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 - przedstawiciel Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.
3. Omówienie wyjazdu przedstawicieli Rady na Kongres Rad Działalności Pożytku Publicznego w Katowicach.
4. Sprawy różne.

Na początku posiedzenia przewodniczący – Mariusz Andrukiewicz przywitał zaproszonych gości: Ewelinę Pustówkę i Janinę Cichomską.

Pani Ewelina Pustówką- w wyborach uzupełniających w dniu 21 listopada b.r. została wybrana na nowego członka GRDPP.
Pani Ewelina – przedstawiła się i omówiła działalność Fundacji, którą prowadzi od 1,5 roku.
Janina Cichomska- zaproponowała, aby na stronie internetowej w zakładce GRDPP umieścić informację o posiedzeniach Rady i jej porządki obrad. Zwróciła uwagę, że na stronie BIP brak jest aktualnego składu Rady, zapytała dlaczego w konkursach ofert są różnice we wkładach procentowych w poszczególnych konkursach oraz poprosiła o wyjaśnienie sposobu oceny oferty.

Ad. 1

Na posiedzenie wpłynęły 4 projekty uchwał Rady Miejskiej do zaopiniowania:
1) w sprawie określenia zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
2) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie,
3) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w zakresie zadań własnych przez Gminę Cieszyn lub na jej zlecenie,

4) w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pomocy społecznej Gminy Cieszyn – ośrodka wsparcia pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” oraz połączenia go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Wszystkie cztery uchwały zostały poddane pod głosowanie. W wyniku głosowania, wszystkie uchwały zostały jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.

W związku z tym zostały podjęte przez członków GRDPP uchwały Nr XV/22/2023, Nr XV/23/2023, XV/24/2023 i XV/25/2023.

Ad. 2
W związku z tym, że pan Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta- Arkadiusz Skowroński przybywa na delegacji, stan przygotowań do uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030 został przedstawiony poprzez wideo konferencję, przedstawiciela firmy Kreatus, pana Piotra Kurowskiego. Pan Piotr poinformował, że temat jest obecnie w procesie procedowania, wkrótce zostanie poddany pod konsultacje i na pewno trafi do zaopiniowania przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Ad. 3
Pani Irena Fluder- Kudzia omówiła wyjazd 3 przedstawicieli GRDPP na Kongres w Katowicach, który odbył się w dniu 15 listopada b.r.

Ad. 4
Mariusz Andrukiewicz- złożył wniosek o rozpoznanie tematu przez MOPS Cieszyn dotyczącego programu dla osób bezdomnych – „Mieszkanie najpierw”, który ma być wdrażany przez Urząd Marszałkowski w 2024 roku. Wniosek został przegłosowany pozytywnie.

Izabela Błaszczok- zaproponowała utworzenie faccebooka dla Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, co zostało przyjęte jednogłośnie przez członków.


Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 18 grudnia 2023 r, godz. 8.00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała:                                         Przewodniczący:

Izabela Błaszczok                                    Mariusz Andrukiewicz

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego