W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 18 września 2023 roku

Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie
z dnia 18 września 2023 roku


W dniu 18 września 2023 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, w godzinach 13.00 -14.30 odbyło się XII posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 10 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
2. Omówienie stanu prac nad Programem współpracy Miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
4. Omówienie zagadnień istotnych dla organizacji pozarządowych uwzględnianych w pracach nad Strategią Rozwoju Miasta do roku 2030.
4. Podsumowanie Cieszyńskiego Przekładańca.
5. Sprawy różne.


Ad. 1
Na posiedzenie nie wpłynął żaden projekt uchwały do zaopiniowania, więc Rada nie podejmowała żadnej uchwały.

Ad. 2
Członkowie po dyskusji nad projektem Programu w wyniku głosowania (7 za i 3 wstrzymujące się głosy) postanowili zaopiniować negatywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2024 z powodu:
1) braku następujących zakresów przedmiotowych, a wraz z nimi celów szczegółowych oraz priorytetowych zadań publicznych, które zostały wypracowane na etapie prac nad projektem Programu:
 a) wspieranie aktywności społecznej i ekonomicznej,
 b)  wspieranie działalności organizacji pozarządowych,
2) błędów edytorskich,
3) postulatu zmiany brzmienia § 6 pkt. 3 ppkt. 18, który powinien brzmieć: „promocję ekonomii społecznej oraz promowanie zakupu produktów ekonomii społecznej,
4) postulatu zmiany brzmienia § 6 pkt. 3 ppkt. 13, który powinien brzmieć: „możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym, nadających się do użytku środków trwałych, sprzętu i wyposażenia, które uległy umorzeniu, będących własnością gminy.”

Ad. 3
Mariusz Andrukiewicz- poinformował, że został zaproszony i jest członkiem komitetu monitorującego prace nad opracowaniem Strategi Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030. Członkowie postanowili, że na posiedzenie GRDPP zostanie zaproszony przedstawiciel Wydziału Strategii Miasta, albo przedstawiciel firmy wykonawczej, celem przybliżenia stanu prac nad strategią.

Ad. 4
Sabina Urbaniak- podsumowała Cieszyński Przekładaniec, zauważyła, że Rynek był bardzo dobrym miejscem na tę imprezę. Szkoda, że część organizacji zrezygnowała z wystawienia się na Rynku. Koncert w Teatrze był udany.
Mariusz Andrukiewicz- poinformował, że jego organizacja dopłaciła do imprezy, zwrócił również uwagę, że niestety brak było promocji w mediach, brak było również organizacji sportowych.

Ad.5.
Jan Matusiak- poinformował, że z powodu zmiany miejsca zamieszkania i pracy z dniem 19 września b.r. składa rezygnację z członkostwa w Gminnej Radzie Działalności Publicznego w Cieszynie.


Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 19 października 2023 r, godz. 8.30 w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, ul. Wałowa 4.

Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała:                                                              Przewodniczący:

Izabela Błaszczok                                                        Mariusz Andrukiewicz

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego