W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 17 sierpnia 2023 roku

Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie
z dnia 17 sierpnia 2023 roku


Posiedzenie odbyło się w obecności 7 członków Rady (lista obecności w załączeniu). Posiedzenie prowadził Przewodniczący GRDPP – Mariusz Andrukiewicz, który stwierdził prawomocność posiedzenia. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie przy ul. Bielskiej 4, prowadzonym przez Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Wieź”.


Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta;
2. Omówienie programu „Cieszyńskiego Przekładańca”;
3. Omówienie stanu prac nad Programem współpracy miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2024;
4. Sprawy różne.

Ad. 1. 
Do GRDPP wpłynął tylko 1 projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej, przekazany przez Burmistrza Miasta Cieszyna w dniu 8 sierpnia 2023 r. Projekt omówiła pani Beata Cher-Kożdoń (MOPS). Projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie. Pani Irena Fluder-Kudzia, nieobecna na posiedzeniu z powodu choroby, przekazała swój głos telefonicznie podczas głosowania zgromadzonych na posiedzeniu nad (opinia pozytywna).

Ad. 2 
Omówienie programu tegorocznego festiwalu organizacji pozarządowych pn. „Cieszyński Przekładaniec”. Prośba o obecność członków GRDPP na konferencji w dniu 2 września 2023 r. w godz. 10.00-14.30 - tematyka związana z ustawą o ekonomii społecznej, tworzeniu partnerstw międzysektorowych, programów współpracy z organizacjami pozarządowymi. Temat przedstawił pan Mariusz Andrukiewicz i pani Sabina Urbaniak. 

Ad. 3. Pani Sabina Kasprzak-Tecmer – omówienie stanu prac nad programu współpracy miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi. Informacja o przebiegu prac i zmianach wprowadzonych do programu.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, obecni na posiedzeniu GRDPP, wyrazili zadowolenie z przebiegu prac nad programem i ostatecznych zapisów, które znalazły się w jego projekcie.

Ad. 4. Nie zgłoszono żadnej sprawy do rozpatrzenia.


Wyznaczono termin kolejnego posiedzenia GRDPP na dzień 18 września 2023 r. godz. 13.00 w Ratuszu.
Protokołowała:                                              Przewodniczący GRDPP
Małgorzata Węgierek                                      Mariusz Andrukiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego