W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 16 lutego 2023 roku

Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie
z dnia 16 lutego 2023 roku

W dniu 16 lutego 2023 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” na ul. Wałowej 4, w godzinach 13.00 -15.00 odbyło się VI posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 9 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
2. Spotkanie z organizacjami pozarządowymi i grupami inicjatywnymi zajmującymi się polityką senioralną w celu omówienia polityki senioralnej i zasad współpracy.
3. Sprawy różne.

Ad. 1
Małgorzata Węgierek - omówiła projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2023 roku”.
Następnie odbyło się głosowanie nad projektem tego Programu. Wszyscy członkowie pozytywnie zaopiniowali Program i w związku z tym podjęto Uchwałę Nr VI/13/2023 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Programu.

Beata Cher- Kożdoń - omówiła Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 w Gminie Cieszyn”.
Następnie odbyło się głosowanie nad projektem tego Programu. Wszyscy członkowie pozytywnie zaopiniowali Program i w związku z tym podjęto Uchwałę Nr VI/14/2023 w sprawie pozytywnego zaopiniowania Programu.

Ad. 2
W spotkaniu na zaproszenie GRDPP wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów oraz przedstawiciel UM delegowany m.in. do spraw seniorów.

Maria Sobiecka - omówiła przygotowany projekt Polityki senioralnej, zwróciła uwagę na fakt, że w Cieszynie jest niewiele organizacji zajmujących się seniorami (Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora „Młodzi Duchem”, Cieszyńska Rada Seniorów, Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, Związek Kombatantów). Projekt Polityki senioralnej zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Janina Cichomska - zwróciła uwagę na fakt, że projekt ten nie ma podanego źródła finansowania oraz na brak w nim programów zdrowotnych. Ponadto w Programie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi brak konkursów dedykowanych dla seniorów a także na to, że w mieście brak lokalu na Centrum Inicjatyw Senioralnych. Zwróciła się z prośbą, aby w konkursach ogłaszanych dla organizacji pozarządowych ujednolicić procentowy poziom wkładów własnych - finansowych i osobowych.

Lucyna Bałandziuk zwróciła uwagę na brak szczególnego traktowania Cieszyńskiej Rady Seniorów jako ciała doradczego dla UM.

Mariusz Andrukiewicz poinformował, że FRPS „Być Razem” złożyła wniosek na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. Centrum w sposób naturalny służyłoby również organizacjom działającym na rzecz seniorów.

Po wstępnych wystąpieniach uczestników spotkania miała miejsce dyskusja na temat działalności organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką senioralną. Przewodniczący wskazał zakres kompetencji GRDPP i zasugerował wykorzystanie wniosków z dyskusji m.in. przy przygotowywaniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.


Wnioski ze spotkania i dyskusji:
- brak skoordynowanych działań organizacji zajmujących się problematyką senioralną;
- brak w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi działań dedykowanych seniorom;
- brak zaplecza technicznego (pomoc w przygotowywaniu, rozliczaniu i koordynacji projektów) dla pozyskiwania przez organizacje środków na działania na rzecz seniorów (brak Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych);
- brak konkursów w UM dedykowanych seniorom;
- projekt polityki senioralnej nie ma odniesienia do budżetu.

Ad. 3
Mariusz Andrukiewicz- odczytał odpowiedź Pana Burmistrza na pismo skierowane do niego w sprawie projektu „Cieszyńska Lodówka”.

Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 23 marca 2023 r, godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, ul. Rynek 1.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała:                                                            Przewodniczący:

Izabela Błaszczok                                                     Mariusz Andrukiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego