W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 19 stycznia 2023

Protokół z posiedzenia 
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Cieszynie
z dnia 19 stycznia 2023 roku


W dniu 19 stycznia 2023 roku w siedzibie Świetlicy Krytyki Politycznej, w godzinach 13.00 -14.30 odbyło się V posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 11 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
2. Omówienie wstępnych założeń do Programu współpracy na rok 2024.
3. Informacja na temat złożonych projektów na Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Festiwal NGO „Cieszyński Przekładaniec”.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Wszystkie przedłożone projekty uchwał Rady Miejskiej w Cieszynie dotyczyły spraw związanych z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Beata Cher- Kożdoń wszystkie te projekty omówiła, a następnie odbyło się głosowanie. 
Opiniowano następujące projekty uchwał:
Uchwałę Nr V/8/2023 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania,
Uchwałę Nr V/9/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej w roku 2023,
Uchwałę Nr V/10/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2023- 2024” w 2023 roku,
Uchwałę Nr V/11/2023 w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków oraz usług,
Uchwałę Nr V/12/2023 w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
W wyniku głosowania wszystkie projekty uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ad. 2
Członkowie GRDPP wytypowali do Zespołu ds. opracowania Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 dwie osoby: panią Sabinę Urbaniak i panią Katarzynę Rybiec. Obie panie wyraziły zgodę na wzięcie udziału w pracach w/w Zespołu.

Ad. 3
M. Andrukiewicz- poinformował, że Fundacja „Być Razem” złożyła dwa wnioski odo Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz na Festiwal Organizacji Pozarządowych na łączną kwotę 600.000 zł.

Ad. 4
Członkowie GRDPP zwrócili uwagę na brak akcji informacyjno- edukacyjnej na temat projektu „Cieszyńska lodówka”. Postanowiono złożyć wniosek w tej sprawie do Pani Burmistrz.

Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 16 luty 2023 r, godz. 13.00 w siedzibie Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, ul. Wałowa 4.
Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała:                                                      Przewodniczący:

Izabela Błaszczok                                                 Mariusz Andrukiewicz

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego