W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 17 listopada 2022

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 17 listopada 2022 roku


W dniu 17 listopada 2022 roku w siedzibie Fundacji Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w godzinach 13.00 -15.00 odbyło się III posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 10 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
2. Propozycje do zmiany regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Omówienie ustawy z dnia 5 sierpnia o ekonomii społecznej.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Beata Cher- Kożdoń – omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XVI/168/12 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Projekt został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
W związku z tym podjęto uchwałę Nr III/6/2022 w sprawie pozytywnego zaopiniowania w/w projektu uchwały Rady Miejskiej.

Ad. 2
Izabela Błaszczok- odczytała poprzedni regulamin GRDPP, w trakcie odczytywania naniesiono kilka poprawek, a następnie regulamin został jednogłośnie przyjęty.
W związku z tym podjęto uchwałę Nr III/7/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie na lata 2022-2025. Regulamin stanowi załącznik do uchwały.

Ad. 3
Mariusz Andrukiewicz – omówił ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 roku o ekonomii społecznej. Członkowie GRDPP po zapoznaniu się z ustawą postanowili wystosować do pani Burmistrz trzy wnioski:
1) o wznowienie prac Zespołu ds. ekonomii społecznej,
2) o rozpoczęcie prac nad przygotowaniem strategii ekonomii społecznej Cieszyna,
3) zgodnie z art. 26 ustawy o przyjęcie przez Radę Miejską uchwały zobowiązującej jednostki miejskie do stosowania przy udzielaniu zamówień publicznych klauzul społecznych.

Ad. 4
Izabela Błaszczok- przekazała członkom informację na temat szkolenia dotyczącego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2022 Edycja 2023. Szkolenie odbędzie się 1 grudnia w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie.
Mariusz Andrukiewicz- poinformował, że zapoznał się z Programami współpracy z innych miast. Programy te są przejrzyste, zadania są uszczegółowione, są też wpisane kwoty na poszczególne zadania. Zwrócił uwagę, że od stycznia 2023 należy rozpocząć pracę nad Programem na rok 2024.

Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 15 grudnia 2022 r, godz. 13.00 w siedzibie Fundacji LOKALSI przy ul. Menniczej 12 w Cieszynie.
Na tym posiedzenie zakończono.


Protokołowała:                                                             Przewodniczący:

Izabela Błaszczok                                                     Mariusz Andrukiewicz

Załączniki

Powiadom znajomego