W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia GRDPP z dnia 20 pażdziernika 2022 roku

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 20 października 2022 roku


W dniu 20 października 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 13.00 -14.30 odbyło się II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 12 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.:
1.1 Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023,
1.2. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2023.
3. Propozycje do zmiany regulaminu pracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
4. Sprawy różne.

Ad. 1

1.1.
Izabela Błaszczok – odczytała uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej, dotyczącej Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. 
Mariusz Andrukiewicz- poinformował, że 1 listopada wchodzi w życie ustawa o ekonomii społecznej.
Następnie odbyła się dyskusja na temat Programu, zwrócono uwagę, że Program powinien dotyczyć konkretnych problemów miasta, które należy odpowiednio wcześnie zdiagnozować. Program na rok 2024 powinien powstać na podstawie diagnozy problemów.
Projekt Programu na rok 2023 po dyskusji został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
W związku z tym podjęto uchwałę Nr II/4/2022 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Programu współpracy Gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi.

1.2.
Beata Cher- Kożdoń – omówiła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Poinformowała, że wprowadzono do Programu m.in. uzależniania behawioralne, zajęcia dla seniorów w Bibliotece Miejskiej.
Projekt Programu po dyskusji został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie.
W związku z tym podjęto uchwałę Nr II/5/2022 w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ad. 2
Temat został przełożony na kolejne spotkanie.

Ad. 3
Spraw różnych nie było.


Następnie ustalono termin kolejnego posiedzenia na dzień 17 listopada 2022 r, godz. 13.00 w siedzibie Fundacji „Być razem” przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie.

Na tym posiedzenie zakończono.Protokołowała:                                                                  Przewodniczący:

Izabela Błaszczok                                                           Mariusz Andrukiewicz

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego