W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych w Przedszkolu nr 19 w Cieszynie:

Aleksandra Czyż

e-mail: iod@cuw.cieszyn.pl


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
W PRZEDSZKOLU NR 19 W CIESZYNIE


Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 19 w Cieszynie z reprezentacją w osobie Dyrektora Katarzyny Stoszek. Z administratorem możesz skontaktować się listownie na adres: Przedszkole nr 19 w Cieszynie, ul. Skrajnej 5, 43-400 Cieszyn, przez e-mail: p19@cuw.cieszyn.pl lub telefonicznie: (33) 8524005.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym możesz się Państwo skontaktować poprzez e-mail: iod@cuw.cieszyn.pl. Z inspektorem  możesz się kontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych – przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w celach związanych z realizacją zadań publicznych na podstawie:

1) wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO;

3) wykonywania umów na rzecz Przedszkola nr 19 w Cieszynie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4) przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub te z którymi placówka zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej, lub innego szczególnego przepisu prawa.

6. Posiadają Państwo prawo żądania od administratora:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych;

3) usunięcia danych osobowych;

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) przenoszenia danych;

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu wyżej wymienionych praw należy się zwrócić do administratora. Jednakże należy zauważyć, że wykonywanie niektórych z przysługujących praw może nie mieć zastosowania lub może być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw uzależniona jest więc od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych przepisami prawa w celu realizacji zadań przez Przedszkole nr 19 w Cieszynie jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Powiadom znajomego