W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 20 stycznia 2022 roku

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 20 stycznia 2022 roku


W dniu 20 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 13.30 -15.00 odbyło się XX posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 10 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Wybór przewodniczącego GRDPP.
2. Wybór sekretarza GRDPP.
3. Podjęcie uchwały określającej sposób realizacji zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wynikających a art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych Radzie przez Burmistrza.
5. Wypracowanie założeń do planu pracy na I półrocze 2022 roku.
6. Sprawy różne.

Ad. 1
P. Janina Cichomska zaproponowała na przewodniczącą p.Katarzynę Wiśniowską, która zgodziła się na kandydowanie na tę funkcję, a następnie zaproponowała Mariusza Andrukiewicza na przewodniczącego. Pan Mariusz Andrukiewicz nie zgodził się na kandydowanie. Odbyło się głosowanie na kandydatkę Katarzynę Wiśniowską. Wszyscy obecni członkowie oddali głos za kandydatką, ona sama powstrzymała się od głosowania. W wyniku głosowania 9 osób za podjęto uchwałę o wybraniu pani Katarzyny Wiśniowskiej na przewodniczącą.

Ad. 2
P. Maria Sobiecka złożyła rezygnację z funkcji sekretarza i zaproponowała na tę funkcję p.Izabelę Błaszczok. Izabela Błaszczok zgodziła się na kandydowanie i w związku z tym odbyło się głosowanie. W wyniku głosowania (9 głosów za i 1 wstrzymujący) na sekretarza została wybrana Izabela Błaszczok, podjęto uchwałę w tej sprawie.

Ad. 3
Jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wynikających a art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 4
Następnie podjęto uchwały w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej przekazanych przez Burmistrza Miasta do zaopiniowania.
Wszystkie te uchwały dotyczyły pracy MOPSu, więc omówiła je i objaśniła je Beata Cher- Tomica.

Pozytywnie zaopiniowano następujące projekty uchwały:
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zadania: „Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w latach 2021- 2022” w 2022 roku,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Bielsko- Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej,

- w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/320/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania.

Negatywnie zaopiniowano projekt uchwały:
- w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Ad. 5
W I półroczu Rada będzie pracowała nad projektami uchwał przekazanymi przez Burmistrza Miasta oraz nad projektem Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023. Zostały wytypowane osoby do pracy w Zespole opracowującym projekt na rok 2023, są to: Halina Bocheńska, Katarzyna Wiśniowska i Mariusz Andrukiewicz.

Ad. 6
M. Andrukiewicz przekazał informacje na temat Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Poinformował, że został stworzony zespół, w skład którego wchodzi 15 organizacji pozarządowych. Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się 26 stycznia o godz. 16.15 na ul. Wałowej w siedzibie Fundacji. W trakcie Festiwalu będą stragany na Starym Targu, będą 2 sceny (Stary Targ i Zamek), będzie kilkanaście koncertów, na Wzgórzu Zamkowym będzie Stowarzyszenie Golęszyce, będzie przemarsz przez miasto, na hali widowisko- sportowej będą prezentacje organizacji sportowych, będą dni otwarte w organizacjach, będzie wystawa prezentująca dorobek organizacji. Impreza została zaplanowana na ostatni weekend wakacji (26-28 sierpnia).

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 17 lutego 2022 r, godz. 13.00.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała: Izabela Błaszczok

Przewodnicząca: Katarzyna Wiśniowska

Tag

Załączniki

Powiadom znajomego