W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 9 grudnia 2021 roku

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 9 grudnia 2021 roku

 

W dniu 19 listopada 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 13.30 -15.00 odbyło się XIX posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Posiedzenie odbyło się w obecności 10 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych Radzie przez Burmistrza.
2. Określenie sposobu realizacji zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wynikających z art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – podjęcie uchwały.
3. Podsumowanie działalności Rady w roku 2021 i wypracowanie założeń do planu prac na I półrocze 2022 roku.
4. Sprawy różne.

 
Ad. 1
Do GRDPP nie wpłynęły do zaopiniowania projekty uchwały Rady Miejskiej.

Ad. 2
Janina Cichomska – przedstawiła przygotowaną uchwałę dotyczącą sposobu realizacji zadań Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, wynikającego z art.41i ust.1a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa wskazuje, w jaki sposób Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego realizuje zadania w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta Cieszyna. Projekt uchwały został szczegółowo omówiony przez członków Rady oraz został przekazany do zaopiniowania Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

Ad. 3
Przewodnicząca Rady Pani Janina Cichomska podsumowała działalność Rady w roku 2021. Rok 2021 był rokiem dużych zmian zmienił się skład Rady w zakresie przedstawicieli z ramienia Rady Miejskiej oraz zmieniło się prezydium Rady. Przewodnicząca odniosła się do obecnej sytuacji pandemii, która negatywnie wpłynęła na działowość Rady. W roku sprawozdawczym 2021 obyło się dziewięć posiedzeń Rady, Rada podjęła 12 Uchwał, w tym dwie dotyczące prezydium Rady, uchwałę zmieniającą Regulamin Rady w celu możliwości podjęcia zdalnego trybu obradowania, a pozostałe uchwały były opiniujące. Członkowie Rady uczestniczyli w Zespole ds. opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 w liczbie 6 członków (trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych i trzech przedstawicieli Burmistrza). Przedstawiciele Rady uczestniczyli w pracach Zespołu ds. budżetu obywatelskiego, podjęto próbę zorganizowania Festiwalu organizacji pozarządowych, który ostatecznie się nie odbył. Organizację Kolejnego Festiwalu powierzono powołanemu Zespołowi ds. organizacji festiwalu. Przewodnicząca Rady oddała głos członkom. Pani Katarzyna Wiśniowska zaproponowała w celu ulepszenia działania Rady i jej komunikacji zapoznanie się z dobrymi praktykami skierowanymi do Rad Działalności Pożytku Publicznego. Pani Beta Cher-Kozdoń wskazała, iż można na kolejnym spotkani Burmistrza z organizacjami przedstawić, jakie możliwości działania ma GRDPP, które nie ograniczają się tylko do opiniowania uchwał przedłożonych Radzie przez Burmistrza. Wskazała również, iż organizacje nie wykazują zainteresowania braniem aktywnego udziału w ogłaszanych komisjach konkursowych. Członkowie Rady wskazali również na potrzebę utworzenia koncepcji stworzenia polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w oparciu o zasady lokalowe miasta i miejskich nieruchomości. Zaproponowano również wizyty studyjne.

Ad. 4
Pani Janina Cichomska złożyła rezygnacje z pełnienia funkcji Przewodniczącej GRDPP. Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 20 stycznia 2022,  godz. 13.30. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała                                                          Przewodnicząca GRDPP

Maria Sobiecka                                                             Janina Cichomska

Powiadom znajomego