W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 18 listopada 2021 roku

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 18 listopada 2021 roku

W dniu 18 listopada 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 11:00 -13.00 odbyło się  XVIII  posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Posiedzenie odbyło się w obecności 8 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
2. Budżet obywatelski na rok 2022 – informacja przedstawiciela GRDPP w Zespole ds. budżetu obywatelskiego.
3. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego – sprawy członkowskie w aspekcie faktycznej reprezentatywności w Radzie przedstawicieli trzeciego sektora.
4. Sprawy różne.

Ad. 1
Do GRDPP  wpłynął  do zaopiniowania jeden projekt uchwały Rady Miejskiej.
Przedstawiciel Wydziału Sportu- Robert Hubczyk- omówił projekt uchwały. 
Projekt ten dotyczy zmiany uchwały nr XXXVIII/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla trenerów i działaczy sportowych. Wszyscy obecni członkowie zagłosowali jednogłośnie za pozytywnym zaopiniowaniu tego projektu uchwały. W związku z tym została podjęta uchwała Nr XVIII/12/2021
Ad. 2
Janina Cichomska- przedstawiła informacje na temat budżetu obywatelskiego na rok 2022. Poinformowała, że Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego zaopiniował pozytywnie 5 projektów i odrzucił 6 projektów. Obecnie trwa etap odwołań. Na kolejnym etapie powstanie lista projektów, na które mieszkańcy będą mogli głosować w miesiącu grudniu.
Ad. 3
Janina Cichomska- w związku z nieobecnościami członka GRDPP na żadnym posiedzeniu pana Marka Maślanki, pani przewodnicząca proponuje wykreślenie go ze składu Rady. W związku z tym należy przygotować pismo w tej sprawie do pani Burmistrz. Janina Cichomska - zaproponowała, żeby zwiększyć liczbę członków GRDPP - przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zmiana ta wymaga zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Wniosek ten wynika z faktu, iż przedstawiciele organizacji pozarządowych bardzo często nie uczestniczą w obradach Rady z różnych powodów.
Ad. 4
Mariusz Andrukiewicz- zauważa kolejny raz, że w Cieszynie brakuje Centrum Organizacji Pozarządowych. Uważa, że organizacja musi mieć jakiś interes, żeby uczestniczyć w jakiejś aktywności społecznej. Mariusz Andrukiewicz- przedstawił  informacje na temat  planów związanych z organizacja w roku 2022 Festiwalu Organizacji Pozarządowych. Poinformował, że odbyło się już pierwsze spotkanie Zespołu ds. organizacji Festiwalu Organizacji Pozarządowych, w którym uczestniczyło 5 organizacji pozarządowych. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 18 listopada o godz. 15.30 w COK „Dom Narodowy”, w którym ma uczestniczyć około 20 organizacji. Termin Festiwalu został zaplanowany na ostatni weekend wakacji 2022 (piątek, sobota, niedziela) i  będzie on połączony z Przekładańcem Cieszyńskim. Do udziału zaproszone zostaną organizacje z Czeskiego Cieszyna, jak również przedsiębiorcy współpracujący z organizacjami pozarządowymi. Stragany będą umieszczone na ul. Głębokiej, a sceny będą na ul. Stary Targ oraz na Zamku, w tym czasie odbędą się również dni otwarte w organizacjach, na Zamku odbędzie się pokaz stowarzyszenia z Golęszyc, odbędzie się przegląd filmów o tematyce społecznej, będzie wystawa, na Hali Widowisko-Sportowej będą różne działania organizacji sportowych, a na niedzielę zaplanowano w Teatrze koncert dla członków organizacji pozarządowych. Za każdą pozycje programu odpowiedzialna będzie inna organizacja pozarządowa. Janina Cichomska- przygotuje pismo do pani Burmistrz w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień 9 grudnia b.r. , godz. 13.30.Na tym posiedzenie zakończono.

 

Protokołowała                                                           Przewodnicząca GRDPP
Izabela Błaszczok                                                         Janina Cichomska
                                                                                           

Załączniki

Powiadom znajomego