W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 21października 2021 roku

Protokół z posiedzenia

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie 

z dnia 21 października 2021 roku

 

W dniu 21 października 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 14.00-15.30 odbyło się siedemnaste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie.

Porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
2. Podsumowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanego celem wypracowania koncepcji Festiwalu organizacji pozarządowych.
3. Przyjęcie Planu Pracy GRDPP na II półrocze 2021 roku – podjęcie Uchwały.
4. Pobudzanie aktywności i wspieranie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków spoza budżetu Miasta.
5. Sprawy różne.

Ad. 1

Do GRDPP wpłynęły dwa projekty uchwał Rady Miejskiej Cieszyna:

Uchwała Nr XVII/10/2021 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 21 października 2021 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Miasta Cieszyna na lata 2022-2024.

Program został przedstawiony przez przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Beatę Cher-Kożdoń, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi w zakresie ww. Programu.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały członkowie jednogłośnie zaopiniowali ją pozytywnie.

Uchwała NR XVII/11/2021 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 21 października 2021 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022.

Program został przedstawiony przez przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Beatę Cher-Kożdoń, która udzieliła wyczerpujących odpowiedzi w zakresie ww. Programu.

Po zapoznaniu się z projektem uchwały członkowie jednogłośnie zaopiniowali ją pozytywnie.

Ad. 2

Przewodnicząca GRDPP Pani Janina Cichomska przedstawiła Radzie informacje ze spotkania
z organizacjami pozarządowymi, zorganizowanego celem wypracowania koncepcji Festiwalu organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyło dziesięciu przedstawicieli cieszyńskich organizacji pozarządowych w tym dwóch członków GRDPP pani Janina Cichomska, pan Mariusz Andrukiewicz, I zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Krzysztof Kasztura, dyrektor Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy” pan Adam Cieślar oraz animatorka Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej pani Agnieszka Kowalska. Zostały przedstawione zasady zgłoszeń przez organizacje na Festiwal, które dotychczas obowiązywały. Organizacje w zgłoszeniu deklarowały, w jakiej formie chcą się zaprezentować i na tej podstawie ustalano plan Festiwalu. Postanowiono, że Festiwal będzie się odbywał w ramach „Cieszyńskiego Przekładańca”, imprezy organizowanej przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”. Powołano zespół, który zajmie się organizacją Festiwalu organizacji pozarządowych. W skład zespołu wszedł pan Mariusz Andrukiewicz przedstawiciel Fundacji „Być Razem”, pan Robert Kalisz przedstawiciel Stowarzyszenia Młodzieży Twórczej, pan Wiesław Gogol przedstawiciel Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Cieszynie, pani Marta Mędrzak-Gajda przedstawiciel Fundacji dla Zwierząt i Środowiska Lepszy Świat.

Ad. 3; Ad 4

Zostały przeniesione do omówienia na kolejne posiedzenie GRDPP.

Ad. 5

Ustalono kolejne posiedzenie na 18 listopada 2021 roku o godz. 13.30 w sali zielonej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała                                                           Przewodnicząca GRDPP
Maria Sobiecka                                                          Janina CichomskaZałącznik: 
1.      Lista obecności
2.      Uchwała XVII/10/2021
3.      Uchwała XVII/11/2021


Załączniki

Powiadom znajomego