W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Protokół z posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie z dnia 8 lipca 2021 roku

Protokół z posiedzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

w Cieszynie

z dnia 8 lipca 2021 rokuW dniu 8 lipca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w godzinach 14.00-15.30 odbyło się piętnaste posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie. Posiedzenie odbyło się w obecności 11 członków Rady, lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1. Wybór wiceprzewodniczącego GRDPP.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza Miasta.
3.Formuły tworzenia Programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi – koncepcja zmiany trybu pracy nad projektem programu.
4. Wybór przedstawicieli do zespołu ds. opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.
5. IV Festiwal Organizacji Pozarządowych – sprawy organizacyjne.
6. Oświadczenia i sprawy różne.


Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca GRDPP Pani Janina Cichomska, która przywitała członków Rady i po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (obecność 11 członków GRDPP) prowadziła dalszą część posiedzenia.

Ad. 1

Z uwagi na uzupełnienie składu Rady przystąpiono do wybrania wiceprzewodniczącego, którego wybiera się z dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej. Pani Janina Cichomska zaproponowała kandydaturę Pana Pawła Czycharowskiego, a Rada poparła i przyjęła jego kandydaturę. Członkowie jednogłośnie zagłosowali (10 głosów za). Uchwała Nr XV/8/2021.

Ad. 2

Do GRDPP nie wpłynęły do zaopiniowania projekty uchwały Rady Miejskiej.

Ad. 3 Formuły tworzenia programów współpracy omówiła Przewodnicząca GRDPP. Przedstawiła sposób tworzenia, który jest praktykowany w gminie Cieszyn gdzie powołuje się zespół z przedstawicieli Rady Miejskiej, przedstawicieli burmistrza oraz przedstawicieli Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Cieszynie reprezentujących organizacje pozarządowe. Zaproponowała zmianę tworzenia programów gdzie w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do tworzenia programu można by było zaangażować za pomocą odpowiednich narzędzi (formularze) skierowanych do organizacji w celu składania propozycji do programu, które w kolejnym etapie zostałyby poddane analizie przez Zespół ds. opracowania Programu współpracy na kolejny rok. Można również zapraszać organizacje do bezpośredniej współpracy. Przewodnicząca zaznaczyła również, że program jest konsultowany w gminie Cieszyn z Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. W konsultacje organizacje nie są zaangażowane.  Pani Beata Cher-Kozdoń wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego w gminie Cieszyn, jest uchwalany roczny program współpracy. Zaznaczyła, iż można się podjąć stworzenia wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i w nim nakreślić kierunki działania we współpracy z NGO. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program tworzony jest na poziomie ogólności, aby pozostawić dużą dowolność.  Program tworzony jest w oparciu o obszary, według których gmina chce współpracować z organizacjami pozarządowymi i gdzie ma środki finansowe (współpraca finansowa). Wskazała na współpracę pozafinansową, gdzie organizacje mogłyby się wykazać, w jakich formach organizacje chciałby współpracować z gminą. To jest dla organizacji największe pole do omówienia. Ustawa mówi, iż nie ma innych możliwości jak przekazanie środków w formie otwartego konkursu ofert, formie sporządzania umowy w ramach inicjatywy lokalnej na wniosek organizacji bądź w ramach małego grantu. Organizacje mają możliwość gromadzenia funduszy z innych źródeł, a gmina nie ma takich możliwości. Program współpracy gminy Cieszyn, nie został zakwestionowany przez nadzór Wojewody Śląskiego, co za tym idzie spełnia wszystkie wymogi. Żadnej organizacji nie wykluczmy. Jeśli organizacja, która chce współpracować złoży ofertę na zadanie, które nie mieści się w przyjętym programie współpracy to jak najbardziej może, bo składa go w ramach art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ad. 4 Wybrano następujących przedstawicieli organizacji pozarządowych z członków GRDPP do pracy w zespole ds. opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 rok:

1.Janina Cichomska – Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego;
2. Halina Bocheńska – Międzynarodowa Organizacja Soroptimist Inernational Klub w Cieszynie;

3. Mariusz Andrukiewicz – Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być  Razem”;

Ad. 5.

Przewodnicząca GRDPP zaproponowała powołanie zespołu ds. organizacji IV Festiwalu Organizacji Pozarządowych z organizacjami pozarządowi. Rada przyjęła propozycje utworzenia zespołu w składzie:

1. Mariusz Andrukiewicz,

2. Beata Cher-Kozdoń,

3. Paweł Czycharowski,

4. Izabela Błaszczok,

5. Janina Cichomska,

6. Adam Cieślar - przedstawiciel Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”.

Członkowie jednogłośnie zagłosowali. Uchwała Nr XV/9/2021

Pierwsze spotkanie Zespołu ustalono na 13 lipca 2012 o godz. 13.00 w siedzibie Fundacji „Być Razem”, której przedstawicielem jest Pan Mariusz Andrukiewicz. Wstępnie termin festiwalu został ustalony na dzień 11 września 2021 roku.

 

Ustalono kolejne posiedzenie na miesiąc sierpień 2021 roku o godz. 13.30 Urząd Miejski w Cieszynie.

Na tym posiedzenie zakończono.

                                                                                                                                                                                           

Załącznik: 

Lista obecności,
Uchwała Nr XV/8/2021,
Uchwała Nr XV/9/2021.
 

Załączniki

Powiadom znajomego