W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy, kierujących do Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie swoje CV lub biorących udział w rekrutacji.


Otrzymane dane osobowe Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie przetwarzać będzie aby: przeprowadzić rekrutacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje; sprawdzić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na wskazanym stanowisku, podjąć decyzje o wyborze odpowiedniej osoby do pracy w MZD w Cieszynie.

Za Pani/Pana zgodą Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie będzie przetwarzać dane także do prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Otrzymane dane osobowe Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie będzie przetwarzać na postawie:

art. 6 ust 1 lit. b i c RODO (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
art. 6 ust.1 lit. a zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli wraz z CV przekazano dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
art. 6 ust.1 lit. a zgoda na przetwarzanie danych do celów prowadzenia przyszłych rekrutacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie z siedzibą przy ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel.: 33 8582890, adres e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail  inga.sitek@mzd.cieszyn.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.

2.Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie przechowywać będzie pozyskane dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje.

3.W przypadku odrębnej zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie będzie przechowywać dane osobowe przez okres 2 lat od momentu ich zebrania.

4. Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom z którymi współpracujemy oraz którym zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, usługi księgowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Miejskim Zarządem Dróg w Cieszynie i tylko zgodnie z przekazanym poleceniem.

5. Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
-prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
-prawo dostępu do danych osobowych,
-prawo żądania sprostowania danych osobowych,
-prawo żądania usunięcia danych osobowych,
-prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na
szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu. 

6. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub przetwarzanie danych w celach prowadzenia przyszłych rekrutacji) posiada Pani / Pan uprawnienie do  wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej  wycofaniem.
Zgodę można wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

7. W zakresie, w jakim Miejski Zarząd Dróg w Cieszynie przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – może Pani / Pan zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

8. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załączniki

Powiadom znajomego