W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Cieszynie

ul. Rynek 1,
43-400 Cieszyn

tel.: +48 33 47 94 200
 e-mail: urzad@um.cieszyn.pl 

Adres ESP (skrytka ePUAP):
/u390efc0tm/SEKAP

NIP: 5480018504
REGON: 000515709
KOD TERYTORIALNY: 2403011

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników kontrahenta

Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników kontrahenta


Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). - dalej RODO, informujemy że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg
w Cieszynie z siedzibą przy ul. Liburnia 4, 43-400 Cieszyn, tel.: 33 8582890, adres e-mail: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl


2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można uzyskać kontakt we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, pisząc na adres e-mail:  inga.sitek@mzd.cieszyn.pl lub drogą tradycyjną, pisząc na adres siedziby Administratora.


3.Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji zostały udostępnione Administratorowi przez podmiot w imieniu, którego wykonuje Pan/i czynności na rzecz Administratora i są przetwarzane w celach związanych z realizowaniem umowy zawartej, lub w celu jej zawarcia pomiędzy Administratorem, a Kontrahentem czy Klientem.

4. W zależności od specyfiki współpracy w pozostałym zakresie Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku wykonywanymi przez Pana/Panią czynnościami, w tym godziny, terminy i zakres realizowanych prac, dane związane z kontrolą dostępu i zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, a także w związku z możliwością dochodzenia roszczeń.


5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes administratora w związku z realizacją umowy lub w celu jej zawarcia powyżej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie, tj. podmioty świadczące określone usługi na rzecz Administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy z Kontrahentem, a po jej zakończeniu w zakresie danych zawartych w umowach i dokumentach księgowych. 

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub przeniesienia do innego administratora. 

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy zawartej z Kontrahentem.

Załączniki

Powiadom znajomego