Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikachZałączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
załącznik nr 1 do SWZ - oferta przetargowa
załącznik nr 2 do SWZ -opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
załącznik nr 3a do SWZ - JEDZ_doc
załącznik nr 3b do SWZ - JEDZ_XML
załącznik nr 4 do SWZ - baza magazynowo-transportowa
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz pojazdów (potencjał techniczny)
załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie do udostępnienia zasobów
załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności informacji
załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
załącznik nr 9 do SWZ - oświadczenie wykonawców (art. 117)
załacznik nr 10 do SWZ- projekt umowy
załacznik nr 11 do SWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych
załącznik nr 12 do SWZ - identyfikator postępowania
Informacja o modyfikacji SWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
modyfikacja SWZ z dnia 26.10.2021 r.
załącznik nr 1 do SWZ - oferta przetargowa (modyfikacja)
wyjaśnienia do SWZ
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia
informacja z otwarcia ofert
Informacja o wyniku postępowania