Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - Umowa wzór
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie w trybie art. 125 uPzp
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawców (art. 117)
Załącznik nr 5 do SWZ - ID miniPortal
Załącznik nr 6 do SWZ - Formularz ofertowy