Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej w zakresie: polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu - wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronieniaZałączniki:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej (dot. Zarządzenia Nr 0050.509.2020)
Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej (dot. Zarządzenia Nr 0050.509.2020)
Formularz zgłoszeniowy na członka komisji konkursowej (dot. Zarządzenia Nr 0050.509.2020)