Na podstawie art.49, 49a i art.49b w związku z art 10r &1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 256) Burmistrz  Miasta Cieszyna zawiadamia, że w dniu 24.07.2020r. wydał decyzję  nr 040.2020 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego z funkcji pawilonu gastronomicznego na funkcję kosmetyczno-fryzjerską oraz jego rozbudowę o część mieszkalną oraz budowę miejsc postojowych na dz nr 40/32 obręb 39.