Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik nr 1-formularz ofertowy
załącznik nr 2 - oświadczenia wstępne
załącznik nr 3 - grupa kapitałowa
załącznik nr 4 - wzór umowy
załącznik nr 5 - klauzula związana z ochroną danych osobowych
dokumentacja projektowa-opis przedmiotu zamówienia