Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2017 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2016 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2015 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2014 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2013 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2013 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak za 2018 rok