Brak treści artykułu

Załączniki:

Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2016 r.
Oświadczenie majątkowe Dominika Paźniak 2005
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2015 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2014 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2013 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2013 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 7-2012 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2012 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2011 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2010 r.
Oświadczenie majątkowe D. Poźniak 2005 r.