Za kontakt z Cieszyńską Radą Seniorów odpowiada Biuro Rady Miejskiej

Adres:

Urząd Miejski w Cieszynie
Rynek 1, 43-400 Cieszyn